Home Actueel Arbeidsrecht Ontslag op staande voet: dringend en onverwijld

Ontslag op staande voet: dringend en onverwijld

Arbeidsrecht
02-05-18

Pakketdienst GLS heeft een werknemer op staande voet ontslagen omdat hij zaagbladen uit een pakket van een klant in zijn eigen zak had gestoken. Hij had de zaagbladen nog teruggelegd, maar de rechter oordeelde dat het ontslag terecht was.

Medewerker M. is voor twintig uur per week in vaste dienst bij pakketdienst GLS, als loodsmedewerker. M. is een vroege vogel, hij begint ’s ochtends al om een uur of vijf, voordat de chauffeurs arriveren. Op een ochtend treft hij een kapotte doos aan, waar voornamelijk zaagbladen in allerlei maten in zitten. M. haalt er drie kartonnetjes met zaagbladen voor een decoupeerzaag uit en stopt ze in de zijzak van zijn broek. Daarna pakt hij de rest van de zaagjes over in een nieuwe doos, pakt de adresstickers erbij en brengt de doos terug in het logistieke proces. Als hij van een collega hoort dat er spullen vermist worden uit de doos die hij heeft omgepakt, gooit M. de kartonnetjes met zaagbladen op de grond bij de plek waar hij in eerste instantie de kapotte doos aantrof en doet hij daarna alsof hij de zaagjes zojuist gevonden heeft.

Hoe een en ander de werkgever ter ore komt, is niet duidelijk, maar een paar dagen na de vondst van de kapotte doos krijgt M. een brief van GLS, met de mededeling dat hij met onmiddellijke ingang is geschorst. “Uw handelen kan worden aangemerkt als dringende reden die beëindiging van de arbeidsovereenkomst met zich brengt. Daarnaast wordt er nog onderzoek gedaan naar andere vermissingen. In verband hiermee zal GLS u op korte termijn informeren over de conclusies uit nader onderzoek. Zoals mondeling aan u is medegedeeld, kan de conclusie aanleiding tot ontslag op staande voet.”

Twee dagen later wordt M. inderdaad op staande voet ontslagen vanwege het akkefietje met de zaagbladen. M. vraagt de rechter het ontslag op staande voet te vernietigen.

Dringende reden

Als er sprake is van een dringende reden mag een werkgever de arbeidsovereenkomst met een  werknemer met onmiddellijke ingang beëindigen. In de wet staat diefstal genoemd als voorbeeld van een omstandigheid die een dringende reden kan opleveren. De rechter achtte de diefstal van de zaagjes in deze situatie voldoende dringend. M. was op de hoogte van het zero-tolerancebeleid van GLS op dit gebied. Het bedrijf vervoert eigendommen van anderen, vertrouwen in de werknemers is cruciaal. Dat M. de betreffende zaagbladen niet mee naar huis had genomen of in zijn eigen locker had bewaard, was niet van belang volgens de rechter, evenmin als het feit dat M. de  zaagbladen had teruggelegd.

Bij de beoordeling van de vraag of de reden voor ontslag op staande voet dringend genoeg is,  moeten de omstandigheden – zoals leeftijd van de werknemer, de aard en duur van het dienstverband – in onderling verband in aanmerking worden genomen. Als de gevolgen ingrijpend zijn, kan een afweging van de persoonlijke omstandigheden tegen de aard en de ernst van de dringende reden tot de slotsom leiden dat een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet gerechtvaardigd is. Dat ondervond een werkgever die een medewerkster na zeventien jaar ontsloeg omdat ze een hapje van een donut nam. In dit geval overwoog de rechter dat de belangen van M. niet zwaarder wogen, mede om de omstandigheid dat M. gemakkelijk een nieuwe baan zou vinden.

Onverwijld

Ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden. Dit betekent dat het ontslag op staande voet zo snel mogelijk nadat de werkgever op de hoogte is gekomen van de daad moet plaatsvinden. Aan dit vereiste was in dit geval voldaan, aldus de rechter. Ook moet de reden van het ontslag op staande voet onverwijld worden medegedeeld aan de werknemer. De advocaat van M. voerde nog aan dat de reden gelijktijdig moet worden opgegeven met het ontslag op staande voet. De rechter ging hier echter niet in mee aangezien de arbeidsovereenkomst onverwijld kan worden opgezegd om een dringende reden, onder onverwijlde (en niet gelijktijdige) mededeling van die reden aan de wederpartij. Deze laatste eis geeft de partij die wil overgaan tot een ontslag op staande voet enig respijt voordat daadwerkelijk tot ontslag wordt overgegaan, waarbij wel voortvarend te werk moet worden gegaan. De kantonrechter was van oordeel dat de werkgever voldoende voortvarend en zorgvuldig te werk was gegaan.

Het ontslag op staande voet was terecht.

Meer weten over ontslaggronden? Neem gerust contact met ons op!

Team Arbeidsrecht

Liselotte Mannaerts

Deel dit artikel