Home Actueel Archief Online shopping tips!

Online shopping tips!

Archief
27-02-17

Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat meer dan de helft van de webshops de wet overtreedt bij retourzendingen van aankopen.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) inmiddels de nodige boetes uitgedeeld aan webshops die de regels overtreden. Maar wat zijn die wettelijke regels nu eigenlijk?

Bedenktijd van veertien dagen

Als je als particuliere webshopklant een product koopt bij een webshop, heb je een bedenktijd van veertien dagen. Dit houdt in dat je – op een aantal uitzonderingen na (zie hierna) – veertien dagen de tijd hebt om zonder opgave van redenen de koop te ontbinden. De bedenktermijn begint te lopen de dag nadat je het product hebt ontvangen. Als je een dienst koopt bij een webshop, gaat de bedenktermijn in op de dag nadat je de bestelling hebt geplaatst. De webshopverkoper moet jou als klant altijd vooraf over deze termijn informeren. Bovendien is de webshopverkoper verplicht om je een formulier te geven voor het geval je van de koop af wil.

Wanneer geldt geen bedenktijd?

Voor bepaalde producten geldt geen bedenktijd:

Voor producten die verzegeld wordt verzonden, geldt bovendien dat je geen bedenktijd meer hebt, zodra je de verzegeling verbreekt.

Uitpakken en uitproberen

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over het retourneren nadat een product is uitgepakt en geprobeerd. Het retourrecht geldt echter nog steeds als je het product hebt uitgepakt en zelfs als je het hebt uitgeprobeerd. De webshopverkoper kan dus niet eisen dat je het product moet retourneren in een gesloten of oorspronkelijke verpakking. Dit is alleen anders als slijtage of schade is ontstaan als gevolg van het uitpakken en/of proberen.

Ik wil retourneren, wat nu?

Als je wil retourneren, dan moet je dat binnen de bedenktijd aan de webshopverkoper laten weten. Je kunt daarvoor gebruik maken van het formulier dat de webshopverkoper heeft verstrekt, maar dit kan ook gewoon per e-mail of brief. Zorg ervoor dat je de e-mail of het verzendbewijs van de brief of het formulier altijd bewaart als bewijs.

Terugbetaling bestelling

Als je te kennen hebt gegeven de koop te willen ontbinden, dan is de webshophouder verplicht om binnen veertien dagen het door jou betaalde bedrag terug te betalen. De termijn van veertien dagen gaat in op de dag na de dag waarop je hebt medegedeeld van de koop af te willen.

Als je de hele bestelling retour zendt, is de webshophouder verplicht de prijs van de producten én de verzendkosten terug te betalen. Het terugbetalen van alleen de aankoopprijs, is dus niet genoeg. Dit is alleen anders als je een deel van de bestelling retourneert; dan hoeft de webshopverkoper de verzendkosten niet terug te betalen.

De kosten voor retourzending zijn in beginsel voor rekening van de webshophouder, tenzij de webshopverkoper vooraf duidelijk maakt dat deze kosten voor rekening van jou als klant komen.

Tot slot

Je hebt recht op volledige terugbetaling van aan het aankoopbedrag. De webshophouder mag hiervoor geen aanvullende, verwerkings- of administratiekosten in rekening brengen. Bovendien geldt dat de webshopverkoper je niet mag afschepen met een cadeaubon, tenzij je met een cadeaubon hebt betaald.

 

Deel dit artikel