Home Actueel Archief Onjuiste inschrijving handelsregister

Onjuiste inschrijving handelsregister

Archief
18-10-11

Statutair directeur A had zich na ontslag niet uitgeschreven uit het handelsregister. Directeur B werd benoemd maar werd niet ingeschreven in het handelsregister. A bleef als medewerker werkzaam in de vennootschap. Later ging de vennootschap failliet. Na het faillissement komt één van de crediteuren er achter dat de vennootschap bij het aangaan van de schuld al wist dat deze naar alle waarschijnlijkheid niet betaald kon worden en stelt de “directeur” persoonlijk aansprakelijk voor niet betaalde facturen. Maar welke directeur is aansprakelijk: directeur A of directeur B?

 

De rechtbank Rotterdam heeft in lijn met deze zaak recent vonnis gewezen. In lijn met eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad uit 1989 en 2008 heeft de rechtbank beslist dat de crediteur erop mocht vertrouwen dat directeur A nog statutair directeur was aangezien dit zo in het handelsregister stond. De reden hiervan is de bescherming van het handelsverkeer.

 

Dit betekent dat het verweer van A dat niet A maar B de statutair directeur is, niet opging. De in deze zaak bijkomende omstandigheid dat A zelf helemaal geen contact had gehad met de crediteur doet daar niet aan af. Verder waren er geen andere omstandigheden waaruit de crediteur had moeten afleiden dat de inschrijving in het handelsregister niet strookte met de feitelijke situatie.

 

In deze zaak werd het directeur A verweten dat hij als directeur schulden had laten ontstaan terwijl hij had moeten weten dat de vennootschap een verhaal bood.

 

Directeur A kwam dus voor de onaangename verrassing te staan dat hij persoonlijk aansprakelijk was voor de door directeur B namens de vennootschap gemaakte schulden.

 

Dit maakt nog eens duidelijk dat het van groot belang is dat de inschrijving in het handelsregister up-to-date moet zijn en in overeenstemming met de feitelijke situatie, zowel voor de statutair directeur als voor gevolmachtigden.

Deel dit artikel