Home Actueel Archief Ongehuwde vader: regel het juridisch ouderschap en het ouderlijk gezag!

Ongehuwde vader: regel het juridisch ouderschap en het ouderlijk gezag!

Archief
03-01-14

Bent u een vader, maar bent u niet met de moeder van uw kind(eren) gehuwd en ook geen geregistreerd partner van de moeder? Dan staan uw kinderen niet automatisch in familierechtelijke betrekking tot u en heeft u geen (juridisch) ouderlijk gezag over uw kinderen.  Het is belangrijk dat u de familierechtelijke betrekking (ook wel juridisch ouderschap genoemd) en het gezag geregeld heeft om vervelende situaties tijdens bijvoorbeeld een echtscheiding te voorkomen.

 

Stap 1: Juridisch ouderschap: erkennen van uw kind

 

Juridisch ouderschap geeft een afstammingsband tussen ouder en kind: de ouder en kind zijn wettelijk gezien familie van elkaar. Juridisch ouderschap leidt tot rechten (en plichten) van een ouder zoals recht op omgang met en informatie over uw kind na een scheiding. Ook is juridisch ouderschap van belang in verband met de achternaam en de nationaliteit van uw kind en het recht van uw kind op een wettelijk erfdeel. Bent u ongehuwde vader (of geen geregistreerd partner) dan moet u uw kind(eren) eerst erkennen om juridisch ouder te worden. Let op: een samenlevingscontract is geen geregistreerd partnerschap. Om uw kind(eren) te erkennen moet u wel aan een verschillende voorwaarden voldoen.

 

Erkennen kan tijdens de zwangerschap of na de geboorte. Wanneer u uw kind erkent tijdens de zwangerschap wordt dit erkenning van de ongeboren vrucht genoemd. U kunt de erkenning doen in elke gemeente in Nederland. U kunt ook erkennen tijdens de aangifte van de geboorte. Deze aangifte doet u  in de gemeente waar het kind is geboren. De moeder moet altijd (schriftelijk) toestemming geven voor de erkenning. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om uw kind(eren) op een later moment te erkennen. Erkenning kan namelijk plaatsvinden tijdens het hele leven van het kind, ook als het meerderjarig is. Dit kan ook in elke gemeente in Nederland. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind zelf ook schriftelijke toestemming geven. Als de moeder en/of het kind de toestemming niet willen geven, kan vervangende toestemming aan de rechter worden gevraagd (met tussenkomst van een advocaat).

 

Let op: door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind! Daarvoor moet u het ouderlijk gezag aanvragen.

 

Stap 2: Ouderlijk gezag over uw kind

 

Pas als u het ouderlijk gezag heeft, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. Ook mag u het vermogen van uw kind beheren en kunt u rechtshandelingen verrichten in naam van uw zoon of dochter, zowel in als buiten rechte. Indien u gezag heeft over uw kind heeft u ook zeggenschap over de (toekomstige) woonplaats van uw kind (zie voor meer informatie ook dit artikel).

 

Als u tijdens de geboorte van uw kind(eren) niet gehuwd bent of geen geregistreerd partnerschap met de moeder bent aangegaan, heeft u niet van rechtswege het gezag over uw kind(eren). Het ouderlijk gezag is gemakkelijk aan te vragen bij elke rechtbank in Nederland. Voor het indienen van een verzoek kunt u een formulier downloaden op: www.rechtspraak.nl. Ook kunt u met uw DigiD (en die van uw partner en met het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind) via het digitale loket rechtspraak een digitaal formulier invullen om het gezamenlijk gezag over uw kinderen aan te vragen https://loket.rechtspraak.nl.

 

Om gezamenlijk ouderlijk gezag te krijgen moet u aan een verschillende voorwaarden voldoen en de moeder moet toestemming geven: dat mag mondeling bij de gemeente of schriftelijk (middels het formulier of haar DigiD). Wanneer de moeder geen toestemming verleent, dan kunt u met tussenkomst van een advocaat een verzoek tot vervangende toestemming bij de rechter indienen.

 

Zorg dat u de twee stappen tijdig doorlopen heeft, dat voorkomt veel problemen achteraf. Onze advocaten kunnen u hierover adviseren.

Deel dit artikel