Home Actueel Archief Onduidelijk Airbnb beleid gemeente Amsterdam

Onduidelijk Airbnb beleid gemeente Amsterdam

Archief
06-04-17

Volgens NRC Handelsblad keren vastgoedeigenaren zich af van de verhuur van woningen aan toeristen via Airbnb. Maar de gemeente Amsterdam blijft worstelen met dit fenomeen uit de deeleconomie.

De gemeente Amsterdam stelt een groot aantal regels aan de verhuur van woningen en woonboten. Uitsluitend incidentele verhuur, maximaal 60 dagen per kalenderjaar, aan maximaal vier personen die geen overlast mogen veroorzaken en uitsluitend met toestemming van de verhuurder of Vereniging van Eigenaren. Deze regels hebben als doel de onttrekking van woningen aan de woningvoorraad tegen te gaan. Tel daarbij op de regelgeving omtrent  Bed & Breakfasts en de wirwar aan regelgeving is compleet.

Vastgoedeigenaren werkten vaak met sleutelbureaus. Sleutelbureaus beheren de  te verhuren ruimtes: ze maken schoon, verschonen beddengoed en handdoeken en beheren de sleutel.  Ze kunnen worden gezien als een soort centrale hotelrecepties die door de vastgoedeigenaren werden ingeschakeld.

Amsterdam probeert het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad aan banden te leggen door de illegale verhuur aan te pakken. In dat kader heeft Amsterdam een stuk medeverantwoordelijkheid bij de sleutelbureaus gelegd. Als de gemeente een illegaal aan toeristen verhuurde woning binnenvalt, krijgt niet alleen de eigenaar van de woning een boete, maar  ook het daarbij betrokken sleutelbedrijf. Iamb&b, het grootste sleutelbureau van Amsterdam, kreeg in februari de hoogte boete ooit voor verboden toeristenverhuur: bijna € 150.000. De bestuursrechtelijke procedure tegen die boete loopt nog. Vastgoedeigenaren keren zich nu af van AirBnB.

Echt grip krijgt de gemeente nog niet op de illegale vakantieverhuur. Volgens  wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP) komt dat omdat er geen stevige wet tegen illegale vakantieverhuur bestaat.    Bovendien is het huisvestingsbeleid van Amsterdam het resultaat van veertig jaar steeds wijzigende woonpolitiek. Daardoor is een wirwar aan wetten en regels ontstaat die overzicht en handhaving in de weg staan. 

Ivens pleit dan ook voor een wet op de toeristische verhuur: ”In Amsterdam is er sprake van woningnood en tegelijkertijd van een toenemend aantal woningen dat wordt verhuurd aan toeristen. Veel mensen houden zich aan de Amsterdamse regels, maar te veel ook nog steeds niet. Zij runnen in feite een illegaal hotel waar niet of nauwelijks meer gewoond wordt. Juist tegen deze illegale hotels  heeft Amsterdam een sterker wapen nodig. De huidige wet biedt daarvoor namelijk te weinig mogelijkheden en is te ingewikkeld. Daarom moet er een landelijke wet toeristische verhuur van woningen komen.” Tegelijkertijd weigert Ivens duidelijkheid te verschaffen aan de sleutelbureaus. Volgens Ivens geldt dan ook: ‘’Bij twijfel over de regels: niet oversteken’’.

Meer weten over dit onderwerp?

 

Deel dit artikel