Home Actueel Archief Ondernemer: stel je huwelijkse voorwaarden goed op!

Ondernemer: stel je huwelijkse voorwaarden goed op!

Archief
01-02-16

Wanneer u gaat scheiden, loopt u tegen zaken aan die goed geregeld moeten worden. Bent u ondernemer, dan spelen er meer belangen. Veel vragen moeten worden beantwoord.

Wat moet er met het bedrijf gebeuren? Moet het bedrijf ook verdeeld worden? Hoe zit het met de financiën? Zitten er fiscaal nog haken en ogen aan? Scheiden voor ondernemers is wat dat betreft echt een vak apart.

Huwelijkse voorwaarden opstellen

Huwelijkse voorwaarden kunnen een oplossing bieden voor problemen die zich bij een echtscheiding kunnen voordoen. Met name als één van de partners ondernemer is of voornemens is om in de toekomst te gaan ondernemen. Onze advocaten adviseren altijd om in de huwelijkse voorwaarden duidelijke afspraken te maken over hoe de onderneming in de echtscheiding betrokken moet worden. Echtparen die bij aanvang van het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld en dus van rechtswege zijn getrouwd in gemeenschap van goederen, kunnen tijdens hun huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden overeenkomen. Toestemming van de rechter voor het opstellen of wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens een huwelijk is daarvoor niet meer nodig. (Aanstaande) echtgenoten die overwegen om te gaan trouwen en/of huwelijkse voorwaarden op te stellen, doen er dan ook goed aan zich over de inhoud daarvan te laten adviseren.

Huwelijkse voorwaarden hebben meerdere voordelen. Dat heeft meerdere voordelen. Niet alleen kan het gezin tijdens het huwelijk worden beschermd tegen schuldeisers, maar bij echtscheiding kan in de huwelijkse voorwaarden duidelijk vastgelegd worden hoe de onderneming in de scheiding betrokken moet worden. Veel huwelijkse voorwaarden bevatten een periodiek verrekenbeding, dan moet je elk jaar het spaargeld verdelen. Bijna niemand komt deze afspraak tijdens het huwelijk na. Bij een niet nagekomen verrekenbeding wordt aan het einde van het huwelijk het aanwezige spaargeld/vermogen verdeeld, maar als er iets in de huwelijkse voorwaarden is uitgesloten, hoeft niet alles verdeeld te worden. Indien bijvoorbeeld in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen dat de onderneming buiten de verrekening blijft bij echtscheiding, dan hoef je die niet te verdelen. Maar pas op: het kan zijn dat niet uitgekeerde winsten in de onderneming zitten of vermogen in de onderneming is opgebouwd, die wel in het verrekenbeding vallen aangezien dat had moeten worden uitgekeerd. Het kan dus voorkomen dat de privé bankrekening een laag saldo weergeeft, maar dat toch via het verrekenbeding de niet uitgekeerde winsten of vermogen alsnog met de ex-partner verrekend moeten worden. Let dus goed op hoe het vermogen in de onderneming en de huwelijkse voorwaarden worden ingericht.

Continuïteit van de onderneming

Het is niet altijd zo dat niet uitgekeerde winsten of opgebouwd vermogen alsnog verrekend moet worden. Het moet niet zo zijn dat door de echtscheiding ook het bedrijf in gevaar komt. Deze voorwaarde wordt ook gevolgd in de rechtspraak. Het kan dus zo zijn dat de ondernemende partner de verplichting heeft de andere partner uit te kopen (uit zijn bedrijf), maar dat het uitkoopbedrag wordt aangepast omdat anders het bedrijf niet meer aan haar andere financiële verplichtingen kan voldoen.

De ondernemende partner is afhankelijk van haar bedrijf voor wat betreft het inkomen. Dit inkomen is van belang bij de vaststelling van de alimentatie. Indien door de verdeling van de onderneming de continuïteit in het gedrang komt, leidt dat uiteindelijk tot problemen van alimentatiebetaling. De kip van het gouden ei moet dan ook niet geslacht worden.

Onze familierechtadvocaten zijn specialisten op het gebied van de scheidende ondernemer. Neem gerust contact met ons op indien u advies wenst.

 

Deel dit artikel