Home Actueel Archief Onbetaalde facturen: wat nu?

Onbetaalde facturen: wat nu?

Archief
22-02-11

Bijna ieder bedrijf krijgt er op enig moment mee te maken: dienst of product geleverd, keurige factuur verzonden, maar de klant betaalt niet. Kan je dan naar je geld fluiten of zijn er manieren om het factuurbedrag toch te incasseren?

 
Een advocaat beschikt over diverse instrumenten om een vordering namens zijn cliënt te incasseren. Daarbij is het allereerst van belang dat duidelijk wordt waarom de klant niet tot betaling overgaat. Mankeert er iets aan de kwaliteit van de geleverde dienst of het geleverde goed, zodat de klant een rechtsgeldig beroep op opschorting van de betaling toekomt? Of is er eenvoudigweg sprake van betalingsonmacht of betalingsonwil? Dit laatste ligt namelijk in de risicosfeer van de debiteur.
 
Als de verzending van een sommatie aan de debiteur of een ingebrekestelling niet tot betaling leidt, is het mogelijk om tot zekerheid voor de vordering conservatoir beslag te leggen op de bezittingen van de debiteur, zoals zijn bankrekening of diens roerende of onroerende zaken of zijn aandelen in dochtervennootschappen. Een dergelijke handeling moet echter wel worden gevolgd door het starten van een gerechtelijke procedure. Dit kan een zogenoemde bodemzaak zijn maar ook een kort geding. 
 
Als de vordering niet door de debiteur wordt betwist is het zelfs mogelijk een speciaal incasso kort geding te starten. De vordering wordt dan nagenoeg zonder inhoudelijke behandeling door de Voorzieningenrechter toegewezen. Eventuele tegoeden op de bankrekening of de roerende of de onroerende zaken en aandelen die eerder bij wijze van zekerheid in beslag waren genomen, kunnen met dit vonnis worden verzilverd.
 
Wat nu als de verhaalsobjecten ontoereikend zijn om de vordering volledig te kunnen voldoen? Dan is het altijd nog mogelijk om een faillissementsverzoek in te dienen bij de rechtbank waar de debiteur is gevestigd. De enige manier om toewijzing van dit verzoek te voorkomen is: betalen!

Deel dit artikel