Home Actueel Archief Nooit meer slapen

Nooit meer slapen

Archief Contractenrecht
26-03-18

Bijna 14.000 euro rekende mevrouw V. af voor haar nieuwe bed. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat: een mottenplaag, bijvoorbeeld. Allemaal de schuld van de beddenzaak, vond mevrouw B., en ze eiste ontbinding van de koopovereenkomst en een schadevergoeding. Tevergeefs, overigens.

In mei 2015 koopt mevrouw V.  twee bedbodems, twee matrassen en een topmatras bij een beddenzaak. De matrassen bevatten natuurlijke materialen, waaronder wol, katoen en paardenhaar. Daarnaast schaft ze een hoofdbord, vier kussens en een molton topper aan. Het totale aankoopbedrag is € 13.955,-.

Twee jaar later krijgt mevrouw V. last van vreemde vliegjes in haar slaapkamer. En nog weer een maand later wijst haar schoonmaakster haar op een aantal larven op het bed. Als mevrouw V. de matrassen optilt, blijkt zich een grote hoeveelheid larven in haar bed te bevinden.

De beddenzaak haalt het bed binnen een paar dagen op, en laat een speciaal reinigingsbedrijf drie kamers in het huis van mevrouw V. schoonmaken. Als de matrassen in het bijzijn van mevrouw V. en de eigenaar van de beddenzaak worden opengeritst, zien zij een wolk van motten uit een matras komen. De beestjes hebben zich door de matrashoes heen geknaagd.

Dan ontspint zich een mailwisseling tussen mevrouw V. en de beddenzaak. De beddenzaak biedt verschillende oplossingen aan,  waaronder het reinigen van het bed en het repareren van de aangetaste delen. Maar mevrouw V. gaat niet akkoord met de voorstellen en ontbindt schriftelijk de koopovereenkomst. Het – inmiddels gereinigde – bed – staat in de beddenzaak op haar te wachten.

Mevrouw V. Stapt naar de rechter en vordert:

i)                     Dat de overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden;

ii)                   Althans dat zij recht heeft op schadevergoeding als gevolg van het toerekenbare tekortschieten; dan wel

iii)                 De overeenkomst te vernietigen omdat mevrouw V heeft gedwaald bij het aangaan van de koopovereenkomst.

Mevrouw V. Baseert haar vorderingen – samengevat – op het feit dat de beddenzaak een non-conform bed heeft geleverd. Mevrouw V. Hoefde, zo meent zij, bij normaal gebruik niet te verwachten dat larven zich graag nestelen in het bed. De beddenzaak heeft verzwegen dat larven zich graag nestelen in bedden gemaakt van natuurlijke materialen, in het bijzonder paardenhaar.

De eigenaar van de beddenzaak stelt dat het niet bewezen is dat paardenhaar ongedierte zou aantrekken. Wel is algemeen bekend dat motten graag eitjes leggen in wol. Zijn bedden zijn voorzien van een dichtgeweven tijk van 100% katoen om eventueel ongedierte tegen te houden. Toch kan het gebeuren dat een kledingmot eitjes legt op een matras. Daarom is het ook belangrijk de matrassen regelmatig schoon te houden. Hij is niet aansprakelijk voor het feit dat kledingmotten de woning van mevrouw V. zijn binnen gekomen en dat zij ergens eitjes hebben gelegd. Hoewel hij juridisch geen verplichtingen had, heeft hij van alles gedaan en voorgesteld om mevrouw V. te helpen.  De overeenkomst is wat hem betreft ten onrechte ontbonden, in ieder geval waar het gaat om de ontbinding van de gehele overeenkomst omdat in de bedbodems en het hoofdbord geen larven aanwezig waren. Ook de molton, het dekbed en de kussens zijn niet beschadigd. De eigenaar betwist ook de door mevrouw V. opgevoerde schadeposten.

De rechter oordeelt dat het bed inderdaad non-conform is:

De rechter stelt voorop dat het bed aan de overeenkomst moet beantwoorden. Dit is een eis die de wet stelt.  Een koper mag verwachten dat een zaak de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik vereist zijn.

De kantonrechter overweegt voorts dat mevrouw V. mocht verwachten dat zij haar bed gedurende 25 jaar zou kunnen gebruiken en dat zij bij een normaal gebruik van het bed er geen rekening mee hoefde te houden dat zich op enig moment een grote hoeveelheid larven en motten in haar bed zou bevinden.

Volgens de rechter is onwaarschijnlijk dat het ongedierte al bij de aankoop aanwezig was, aangezien het probleem zich pas na 2 jaar openbaarde. Het is waarschijnlijker dat het ongedierte via de slaapkamer binnen is gekomen en zich in het bed heeft genesteld.

Vervolgens is de vraag aan de orde of het bed bepaalde eigenschappen heeft, waardoor een verhoogde kans op (de innesteling van) motten bestaat. Volgens de rechter staat (op basis van hetgeen partijen hebben gesteld) vast dat de in het bed verwerkte natuurlijke materialen (de wol en/of het paardenhaar) een verhoogde kans op (de innesteling van) motjes met zich meebrengen. De beddenzaak had dit moeten mededelen en heeft dit niet gedaan.

Vaststaand feit is dat het bed na twee jaar niet geschikt meer was voor normaal gebruik omdat zich daarin larven en motten bevonden. Dit maakt volgens de rechter dat het bed niet aan de overeenkomst beantwoord en dus non-conform is.

De vervolgvraag is of mevrouw V. terecht de overeenkomst heeft ontbonden. Op grond van de wet kan een consument pas ontbinden indien herstel of vervanging niet mogelijk is, dan wel niet gevergd kunnen worden. De kantonrechter begrijpt mevrouw V. nog wel in haar standpunt dat zij ook na reiniging niet meer op de matrassen wil liggen, maar hierin wordt zij voldoende tegemoet te komen door het aanbod om kosteloos vervangende – andere – matrassen te leveren, van niet-natuurlijk materiaal.

Ontbinding is derhalve niet aan de orde. De vordering tot schadevergoeding wordt eveneens afgewezen omdat de beddenzaak (nog) niet in verzuim was.

Het beroep op dwaling strandt tot slot ook. Voor een beroep op dwaling is van belang dat mevrouw V. de overeenkomst, indien zij wel volledig was geïnformeerd, niet had gesloten. De rechter betwijfelt dit.  

De rechter laat duidelijk merken dat hij de geboden oplossing wel genoeg vindt, hoe vervelend de situatie ook is.

Wilt u meer weten over koopovereenkomsten en uw rechten en verplichtingen, bijvoorbeeld bij non-conformiteit? Neem gerust contact met ons op!

 

Deel dit artikel