Home Actueel Arbeidsrecht Non-concurrentiebeding bij tijdelijke arbeidsovereenkomst

Non-concurrentiebeding bij tijdelijke arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht
17-12-18

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet meer toegestaan, tenzij zo’n beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen én dit schriftelijk gemotiveerd is bij het beding. Een detailhandelaar meent dat daarvan sprake is als hij een arbeidsovereenkomst aangaat met een accountmanager/optometrist.

De winkelier in kwestie is gespecialiseerd in de verkoop van gehoorbescherming en aanverwante artikelen. In februari gaat hij een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan met een medewerker, die eerder ervaring had opgedaan bij een concurrent. De medewerker wordt aangenomen als accountmanager/optometrist en hoewel het om een arbeidsovereenkomst voor zes maanden gaat, moet hij ook een non-concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding tekenen. Hij mag binnen tien maanden na vertrek bij de winkelier zonder diens schriftelijke toestemming geen contact hebben met relaties van werkgever of aan haar gelieerde ondernemingen. Ook mag hij gedurende die periode niet werkzaam zijn voor een andere bedrijf waarvan de werkzaamheden gelijk, gelijksoortig of aanverwant zijn aan die van de werkgever.

De werkgever motiveert het zwaarwegend belang in zes punten. Hij benoemt onder meer dat de vertrouwelijke informatie en essentiële bedrijfsgegevens waarmee de werknemer te maken krijgt, bepalend zijn voor het succes van de onderneming en dat concurrenten hem grote schade zouden kunnen toebrengen als ze die kennis (onder meer van het klantenbestand, werkwijzen en/of productieprocessen, innovaties, netwerk van contactpersonen, bedrijven, leads en verkoopkansen) zouden hebben.

In juni zegt de winkelier dat hij het contract met vijf maanden wil verlengen, maar de medewerker laat weten dat hij van het aanbod geen gebruik maakt en teruggaat naar zijn vorige werkgever. De winkelier weigert hem de benodigde schriftelijke toestemming om bij zijn oude werkgever in dienst te kunnen treden. De medewerker vraagt de kort geding rechter nu onder meer het non-concurrentiebeding te schorsen.

Zoals gezegd mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in principe geen non-concurrentiebeding worden opgenomen. Uitzondering hierop is wanneer uit de bij het beding opgenomen schriftelijke motivering blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Deze afweging moet voor de werknemer kenbaar zijn, en dat betekent dat de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen duidelijk moeten zijn omschreven, alsmede de reden waarom een uitzondering op de hoofdregel noodzakelijk is. De motivering moet specifiek op de functie van de werknemer gericht zijn. Een algemene opsomming van belangen als het voorkomen van weglekken van “kennis van klantenbestand” en “bedrijfsprocessen” volstaat niet.

De kantonrechter is van mening dat de winkelier zijn zwaarwegende bedrijfsbelangen onvoldoende heeft geconcretiseerd. De opsomming in de arbeidsovereenkomst is te algemeen en onvoldoende specifiek. De winkelier heeft niet voldoende geconcretiseerd met welke specifieke bedrijfsinformatie, kennis en kunde de werknemer het bedrijfsdebiet van de winkelier daadwerkelijk in gevaar kan brengen. Het non-concurrentiebeding wordt geschorst.

Wilt u een waterdicht non-concurrentiebeding afspreken? Neem dan contact met ons op!

Liselotte Mannaerts

Deel dit artikel