MENU
Bedrijfsovername

Bedrijfsovername

Het kopen of het verkopen van een onderneming.

Dat kan door een management buy-in: u koopt een ander bedrijf geheel of gedeeltelijk en u voert vervolgens het management. Als u bij een bedrijf werkt en dat bedrijf geheel of gedeeltelijk overneemt spreken we van een management buy-out.
 
In alle gevallen moet onderhandeld worden; wat wordt gekocht? Alleen activa, ook passiva, of is de koop van een deel of van alle aandelen het beste? Wat zijn de financiële, fiscale en juridische overwegingen? 
 
in veel gevallen moet een geheimhoudingsovereenkomst worden gesloten en een letter of intent. Er moet een onderzoek worden gedaan naar de financiële en juridische stand van zaken (due diligence onderzoek) en er moet worden onderhandeld over de koopprijs en de koopovereenkomst waarin alles wordt vastgelegd.
 
Köster Advocaten heeft veel ervaring in de begeleiding en advisering van cliënten bij bedrijfsovernames, of het gaat om de koop of verkoop van activa en passiva, of om de koop of verkoop van aandelen. Wij verzorgen het due diligence onderzoek en staan onze cliënten bij in de onderhandelingen. Wij maken of beoordelen geheimhoudingsovereenkomsten, letter of intent, voorovereenkomsten en de koopovereenkomst.