MENU
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wist u dat goed gebruik van algemene voorwaarden u de volgende voordelen oplevert?
Het bespaart tijd, voorkomt conflicten, geeft een betere onderhandelingspositie, u bent beter bestand tegen de gevolgen van de kredietcrisis en veranderd klantgedrag.

Op maat gemaakte algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden zijn algemene afspraken die bij iedere overeenkomst kunnen worden gebruikt maar die niet de kern van de overeenkomst bevatten. Algemene voorwaarden zijn noodzakelijk en onmisbaar als aanvulling op een overeenkomst. Algemene voorwaarden op maat zijn afhankelijk van de branche en afhankelijk van uw producten of diensten. Köster Advocaten heeft ruime ervaring met de redactie van een voor uw onderneming op maat gemaakte set algemene voorwaarden.

Op de juiste wijze van toepassing verklaard?
U kunt nog zo’n mooie set algemene voorwaarden hebben, maar indien uw algemene voorwaarden niet op juiste wijze van toepassing zijn verklaard en ter hand zijn gesteld, dan kunt u daar geen beroep op doen. Houdt u hierbij in het oog dat verschillende spelregels gelden bij verschillende wijze van contracteren. Köster Advocaten biedt u voor een vast bedrag een schriftelijk advies met praktische tekstvoorstellen die bijvoorbeeld op uw briefpapier of onder e-mails kunnen worden aangebracht. Dit advies geeft u inzicht op welke (juiste) wijze uw algemene voorwaarden van toepassing dienen te worden verklaard en ter hand moeten worden gesteld.

Daarbij kan Köster Advocaten ook de wijze waarop uw onderneming offreert en contracteert onder de loep nemen en zo nodig verbeteren. Ook zijn cliënten enthousiast over de inhouse workshop die wij hebben gegeven aan hun management en sales afdelingen. In de workshop wordt het werken met algemene voorwaarden via een PowerPoint presentatie en een checklist op praktische wijze uiteengezet en wordt met diverse voorbeelden op de praktijk ingegaan.

Zijn uw algemene voorwaarden up-to-date?
Ook biedt Köster Advocaten de mogelijkheid om voor een vast bedrag een quickscan te laten doen van uw algemene voorwaarden. Zakendoen is immers aan verandering onderhevig. Sluiten uw algemene voorwaarden wel aan op nieuwe ontwikkelingen? De quickscan omvat bestudering van de algemene voorwaarden, waarbij gekeken zal worden of de algemene voorwaarden nog up-to-date zijn en of de meest essentiële bepalingen erin zijn opgenomen en optimaal zijn vastgelegd. De bevindingen worden vastgelegd in een schriftelijk advies.