MENU
Publicaties

Publicaties

R. Middendorf, De kick-finish van Sven Kramer | De interpretatie van het ISU-reglement | 03-03-2014, SportKnowHowXL

M. Tanja en C.M.E.P. van Lent, ‘De contradictio in terminis van de loonverhoudingsnorm’, Arbeidsrecht 2008, februari, p. 24-28.

Y.A.E. van Houte, A.L. Muntz, M. Tanja en W.G.M. Plessen, ‘De nieuwe uitzend-cao: betere flex en zeker?!’ Sociaal Maandblad Arbeid 2004, nr. 4, p. 186-191.