MENU
MVO

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Köster Advocaten voert een duurzaam beleid op het gebied van MVO. Dit beleid heeft drie speerpunten, te weten: People, Planet en Profit. Als onderneming maken wij bewuste keuzes om een goede balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Winst maken is voor ons geen doel op zich. Wij willen een duurzame bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij. Hierbij richten wij ons op nieuwe (markt-)kansen, groei en innovatie met winst voor mens, milieu en maatschappij. Hoe doen wij dit?

Profit
Köster Advocaten stelt een bepaald deel van haar expertise pro deo ter beschikking aan maatschappelijke doelen. Köster Advocaten is actief betrokken bij het Zimbabwe-project van Advocaten Zonder Grenzen. Wij vinden het belangrijk dat ieder individu recht heeft op toegang tot het recht in de ruimste zin van het woord. Dit is precies ook de doelstelling van Advocaten Zonder Grenzen. In Zimbabwe is het slecht gesteld met de rechtsstaat. Door middel van diverse projecten op het gebied van onderwijs, rechtshulp en kinderrechten van Advocaten Zonder Grenzen proberen wij een bijdrage te leveren aan de verbetering van de rechtsstaat in Zimbabwe.

SportSupport
SportSupport is een organisatie die al meer dan tien jaar actief is in het verzorgen van informatie, advies, organisatie en ondersteuning van de sport in Haarlem en omgeving in de meest brede zin van het woord. Ons kantoor levert kosteloze eerstelijns juridische adviezen.