MENU
Dreef 22, een pand met historie

Dreef 22, een pand met historie

Dreef 22, een pand met historieHet pand in neo-renaissancistische stijl staat niet op de monumentenlijst, maar karakteristiek is het wel: Dreef 22 in Haarlem, voor u wellicht beter bekend als het kantoor van Köster Advocaten. Het gebouw in de Haarlemmerhout kent een lange historie. Tot aan het eind van de negentiende eeuw was het hier nog weiland. Daar komt verandering in als de gemeente Haarlem het terrein - toentertijd bekend als het Hazepatersveld - in 1873 als bouwgrond aankoopt van de Doopsgezinde Gemeente, de eigenaar. Nog hetzelfde jaar ontwikkelen J.D. en L.P. Zocher een plan van aanleg dat wordt goedgekeurd en in de jaren 1876 en 1877 verschijnen in dit gebied de eerste huizen. Het zijn vooral rijtjeshuizen en dubbele villa's. Het eerste vrijstaande huis is dat aan de Dreef 22, enigszins terugliggend van de weg.
 
Bouw vóór 1883
Zeker is het niet, maar het pand moet vóór 1883 zijn gebouwd. De eerste Haarlemse annalen die over Dreef 22 reppen, zijn die van 1904/1905. In dat adresboek staat de heer mr. (!) A.H. Philipse vermeld als eigenaar. Zijn beroep wordt niet vermeld.