MENU
L.M.F. (Linda) Relouw

L.M.F. (Linda) Relouw

"Pro-actief, to the point, betrouwbaar en pragmatisch. Dat is hoe mijn cliënten mij omschrijven. Ik heb een gezonde kijk op zaken. Dit uit zich in het denken in oplossingen waarbij ik samen met mijn cliënt zoek naar een praktische en strategische oplossing. Mijn kracht zit in het leggen van verbindingen, zowel op analytisch als op sociaal vlak. 

Ik beschouw mezelf als specialist en heb kwaliteit hoog in het vaandel staan. Ik ben daarbij van mening dat een advocaat niet alleen thuis moet zijn in de juridische materie, maar ook voldoende feeling dient te hebben bij de branche en de onderneming van de cliënt. Dit maakt dat je als advocaat beter in staat bent om contracten aan te laten sluiten bij de praktijk. Ik zie mijn werkzaamheden voor mijn cliënten als een samenwerking; ik treed vaak op als een ‘sparringspartner’ waarbij ik samen met mijn cliënt tot een eindresultaat kom. Ik denk in oplossingen en mogelijkheden, waarbij naast de juridische (on)mogelijkheden tevens de commerciële belangen centraal staan. Een goed contract is niet per se een waterdicht contract maar een helder geformuleerd contract waarin de afspraken tussen partijen duidelijk zijn verwoord, een contract dat bovendien goed aansluit bij de praktijk. Ik vind het belangrijk om te weten wat de beweegredenen zijn voor partijen om een samenwerking aan te gaan. De juridische vastlegging volgt daarna. 

Mijn focus ligt op commerciële contracten en samenwerkingen ten (opdracht-, distributie-, en agentuurovereenkomsten), franchise en e-commerce. Ik begeleid en adviseer cliënten bij het aangaan van samenwerkingen, waarbij het opstellen en beoordelen van contracten een grote rol speelt. Ook sta ik als procesadvocaat cliënten bij wanneer er geschillen ontstaan zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Ik heb veel ervaring in franchise en heb zowel franchisegevers als franchisenemers bijgestaan, onder meer binnen de food-en retailbranche. 

Naast mijn werk als advocaat heb ik met regelmaat (inhouse) lezingen gegeven over de regels omtrent e-commerce."

Linda Relouw is advocaat sinds 2008 en is specialist op het gebied van contractenrecht, e-commerce, ondernemingsrecht en procesrecht. Zij is lid van de Vereniging van Distributie-, Franchise en Agentuur (DFA).

In 2013 heeft Linda de Grotius Academie postacademische specialisatie-opleiding “Nationaal en Internationaal Contracten” cum laude afgerond.

Sinds 1 januari 2017 is Linda verbonden als advocaat medewerker aan Köster advocaten en is zij werkzaam binnen de Praktijkgroep Contractenrecht, Franchiserecht en Procesrecht.

follow me on Linkedin

Praktijkgroepen: