MENU
Sportrecht

Sportrecht

Sportrecht is een verzamelnaam voor alle rechtsgebieden die in de sport en recreatie een rol spelen. Sportrecht gaat over de grenzen van diverse rechtsgebieden heen.

Onze sectie Sportrecht weet wat er speelt op de sportmarkt. Wij voelen ons dan ook partner van onze cliënten omdat wij passie hebben, passie voor ons vak en passie voor de sport.

Bij Köster Advocaten houden wij ervan om zaken sportief op te lossen. Dat betekent dat we kiezen voor duidelijkheid en snelle, praktische oplossingen. Voor deze werkwijze is een goede kennis van de markt essentieel. Onze sectie Sportrecht is zich daar van bewust: een sponsorcontract voor Ajax luidt anders dan een sponsorcontract voor een kleine vereniging; een arbeidscontract voor een professionele trainer luidt anders dan een vrijwilligerscontract. We weten hoe de belangen van de sporter moet worden beschermd.

De belangrijkste rechtsgebieden voor de sectie Sportrecht zijn: verenigingsrecht (vereniging, statuten, reglementen, bestuur, leden), gedragsregels, tuchtrecht en reglementen, arbeidsrecht (arbeidscontracten, arbeidsconflicten), aansprakelijkheid (vereniging, bestuur, coaches en spelers), huur, eigendom en erfpacht van sportaccommodaties, sponsorcontracten, spelerscontracten, IE-rechten (portretrecht, merchandising) en algemene voorwaarden.

Overigens wordt steeds meer aandacht gegeven aan de vraag wie aansprakelijk is voor opgelopen blessures. Wie moet de schade betalen? Is dat de veroorzaker, de vereniging of is juist sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden?

Onze cliënten zijn sponsors, individuele sporters en sportverenigingen. Wij zijn partner van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) en partner van SportSupport Kennemerland, een organisatie die in Haarlem en wijde omgeving actief is in het verzorgen van informatie, advies, organisatie en ondersteuning van de sport.