MENU
Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht richt zich op verschillende aspecten rond een onderneming, zoals de oprichting en de inrichting van een onderneming, maar het betreft ook geschillen tussen bestuur, aandeelhouders, commissarissen en andere toezichthouders.

Adviespraktijk

Bij de oprichting en inrichting van een onderneming komen vragen aan de orde, zoals welke rechtsvorm het beste bij de onderneming past. Moet een N.V. of een B.V. worden opgericht, of juist een stichting, of moet de onderneming vorm krijgen via een maatschap, vennootschap onder firma of bijvoorbeeld een coöperatie. Hoe groot is het risico van de ondernemer en welke mate van bescherming is nodig. Moet een bestuurder een arbeidsovereenkomst of een managementovereenkomst sluiten.

Bij de inrichting hoort ook op welke wijze de onderneming kapitaal aantrekt, hoe de interne huishouding wordt geregeld en hoe de zeggenschap en het winstrecht worden verdeeld. Verder is van belang hoe het aandelenkapitaal wordt ingericht, welke afspraken die aandeelhouders onderling maken en vastleggen in een aandeelhoudersovereenkomst en wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de raad van bestuurder, individuele bestuurders, commissarissen en andere toezichthouders.

Na de oprichting en inrichting van een onderneming zijn er verschillende situaties denkbaar waarbij juridisch advies nodig is: hoe is de besluitvorming tot stand gekomen, op welke wijze kan aanvullend kapitaal worden aangetrokken, is externe financiering nodig, onder welke voorwaarden treedt een investeerder toe als aandeelhouder en welke informatie moet aan de aandeelhouders worden gegeven. Groeit de onderneming zelfstandig, wordt besloten een ander bedrijf over te nemen, of besluiten de aandeelhouders juist de onderneming te verkopen, hetzij door middel van een aandelentransactie, hetzij door verkoop van activa en passiva. Maar ook een noodzakelijke herstructurering, dreigende insolventie of een faillissement zijn zaken waarmee een onderneming geconfronteerd kan worden.