MENU
Mededingingsrecht

Mededingingsrecht

Mededingingsrecht gaat over kartelvorming, misbruik van economische machtspositie en concentratietoezicht, in Europa en in Nederland.

Sommige ondernemingen willen mededinging ontlopen en bezondigen zich aan concurrentieverstorend gedrag om de markt naar hun hand te zetten. Ondernemingen die een gelijksoortige activiteit uitoefenen, kunnen afspraken maken om prijzen te sturen of markten onder elkaar te verdelen. Een onderneming met een dominante marktpositie kan van die positie ook misbruik maken om concurrenten van de markt uit te sluiten. Daarom heeft de Europese Unie een pakket maatregelen aangenomen dat concurrentieverstorend gedrag van ondernemingen niet alleen strafbaar maakt, maar het ook poogt te voorkomen.

Ook fusies en overnames van ondernemingen kunnen de mededinging beperken wanneer daardoor een dominante speler op de markt wordt gevormd of versterkt.