MENU
Intellectueel Eigendomsrecht

Intellectueel Eigendomsrecht

Intellectuele eigendom is de verzamelnaam voor rechten op creaties, zoals merken, handelsnamen, teksten, ontwerpen, uitvindingen, software en dergelijke. Een intellectueel eigendomsrecht geeft aan zijn houder een geldend exclusief (exploitatie)recht.

Wij hebben ruime praktijkervaring en expertise in:

- Auteursrechten en naburige rechten

- Databanken

Design & Fashion

- Entertainment 

- Knowhow en goodwillbescherming

- Merchandise, sponsoring en promotionele acties

- Merken, handelsnamen en domeinnamen

- Modellen en slaafse nabootsing 

- Octrooien

- Onrechtmatige (pers)publicaties en reputatiemanagement

- Ongeoorloofde mededinging

- Reclame, sponsering en labelling  (waaronder etikettering,

  normering en Warenwet kwesties)

- Uitgeverijen

Klik op onderstaande afbeelding en bekijk ook onze website 'Advocaten in de Mode':

Wat zeggen cliënten over ons?

Het is niet voor niets dat aansprekende lokale, nationale- en internationale bedrijven en personen al jarenlang Köster Advocaten inzetten om mee te denken, te adviseren of te procederen.  

Wat kunnen wij u bieden?

Preventie en Educatie

Heeft u veel tijd en geld gestopt in het opbouwen van een merk? Heeft u een nieuw product of dienst ontwikkeld? Optimale bescherming van de intellectuele eigendom is van groot belang. Graag komen wij bij u langs om u en uw bedrijf, product of dienst te leren kennen en u bewust te maken van de mogelijke bescherming van uw intellectuele eigendom. Ook kunnen wij praktische tips geven door middel van interactieve workshops. 

Onderzoek

Is een kledingontwerp als model geregistreerd? Is uw (handels-)naam of slogan als merk geregistreerd? Wij kunnen hier onderzoek naar doen in merken- of modellenregisters. Is uw ontwerp technisch, nieuw en inventief? Wij kunnen onderzoek doen naar de mogelijkheden van het aanvragen van een octrooi.

Advies

Kopieert iemand uw design? Maakt een ander zonder toestemming gebruik van uw merk of logo? Wordt uw product nagemaakt? Heeft iemand uw domeinnaam gekaapt? Wenst u een nieuw product te lanceren? Of heeft u een uitvinding en wilt u deze beschermen? Een goed advies over de (actie) mogelijkheden en onmogelijkheden is maatwerk. Wij adviseren gericht en praktisch. Uw belang staat altijd voorop. Wij adviseren u graag bij het beschermen, exploiteren en handhaven van al uw intellectuele eigendoms- en aanverwante rechten.

Contracteren

Wij hebben ruime praktijkervaring en expertise met het opstellen van contracten. Een contract kan kort en bondig zijn of uitgebreid en gedetailleerd. Uw wens staat centraal. Wij leveren altijd een passend contract, zoals shop in shop overeenkomsten, licentieovereenkomsten, leveranciersovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, distributieovereenkomsten, franchise overeenkomsten, overdrachtsakten IE-rechten, overeenkomsten van opdracht, samenwerkingsovereenkomsten en  geheimhoudingsovereenkomsten.  

Procederen en schikken   

Wij hebben eveneens ruime praktijkervaring en expertise op het gebied van procederen. Onze aanpak kenmerkt zich door een snelle, scherpe en praktische handelwijze bij conflictoplossing. Procederen is niet een doel op zich, maar een instrument om voor u het maximale te bereiken. Het maximale te bereiken voor u staat voor ons voorop. Open en duidelijke communicatie is hierbij essentieel.