MENU
Registraties (BKR / IVR / EVR / SFH)

Registraties (BKR / IVR / EVR / SFH)

In Nederland staan inmiddels circa 777.000 mensen geregistreerd in het Centraal Kredietinformatiesysteem (CKI) van het Bureau Kredietregistratie (BKR). Deze registraties kunnen een langdurige blokkade voor allerhande (financiële) transacties opleveren, zoals het verkrijgen van een hypotheek of het aangaan van een ander soort krediet. Niet altijd is de registratie gerechtvaardigd dan wel op juiste wijze tot stand gekomen. Is dat het geval, dan kan daartegen worden opgekomen in een verzoekschrift- of kortgedingprocedure waarin om doorhaling van de (negatieve) registratie wordt verzocht. Dit is niet alleen mogelijk in de eerder geschetste situatie waarin de registratie niet terecht was of niet op juiste wijze tot stand gekomen is, maar ook in het geval dat de registratie in eerst instantie wel juist was, maar onevenredig zwaar drukt op de belangen van de betrokkene. Mede op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dient er immers altijd een afweging van belangen plaats te vinden.
 
Köster Advocaten beschikt over ruime (proces)ervaring met procedures tot doorhaling van kredietregistraties. Kampt u met een negatieve registratie in het CKI van het BKR (of bent u intern dan wel extern negatief geregistreerd bij banken of de stichting fraudebestrijding hypotheken, IVR, EVR of SFH) neem dan contact met ons op wanneer u zich hier niet in kunt vinden. Een dergelijke registratie is namelijk niet per definitie onaantastbaar. Wij hebben de expertise om u in alle instanties bij te staan. Zo nodig procederen wij voor u door tot aan de Hoge Raad (www.advocatenincassatie.nl).
@kadvhaarlem Stripverhaal: ontslag na ongepast gedrag https://t.co/zJTbPYznfo #kadv