MENU
Partneralimentatie

Partneralimentatie

Terug naar familierecht

Als één van de ex-echtgenoten/partners niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, heeft de ander de plicht om bij te dragen in de kosten van het levensonderhoud. Als ex-samenwoners is er geen wettelijke verplichting de ex-partner partneralimentatie te betalen, tenzij de partners hierover afspraken hebben gemaakt in hun samenlevingsovereenkomst. De omvang van de partneralimentatie wordt bepaald aan de hand van enerzijds de behoefte van de ‘ontvanger’ (=alimentatiegerechtigde) en anderzijds de draagkracht van de ’betaler’ (=alimentatieplichtige). Ook niet-financiële factoren kunnen een rol spelen bij de vaststelling van de alimentatiebijdrage. De behoefte van de alimentatiegerechtigde wordt procentueel vastgesteld aan de hand van het netto besteedbaar gezinsinkomen, verminderd met de kosten van de kinderen en het eigen inkomen van de alimentatiegerechtigde. De draagkracht van de alimentatieplichtige is afhankelijk van het inkomen en de werkelijke lasten. Het vastgestelde of overeengekomen bedrag dient jaarlijks te worden verhoogd met het wettelijk indexeringspercentage.

Het is mogelijk in het (echtscheidings)convenant een niet-wijzigingsbeding over de partneralimentatie vast te leggen. De alimentatie kan in beginsel niet meer in de toekomst worden gewijzigd maar het is van belang goed te weten wat de gevolgen zijn van een niet-wijzigingsbeding in een echtscheidingsconvenant.

Op dit moment staat de partneralimentatie volop in de maatschappelijke belangstelling en worden er nieuwe (wets)voorstellen met betrekking tot partneralimentatie behandeld in de Tweede Kamer. Ik verwijs u naar het artikel voor de stand van zaken: wijziging kinder-en partneralimentatie.

Onze familierecht advocaten kunnen u adviseren over de partneralimentatie of kunnen voor u een behoefte- en/of draagkrachtberekening opstellen.

Terug naar familierecht