MENU
Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Terug naar familierecht 

Het ouderschapsplan is een regeling of overeenkomst waarin ouders die uit elkaar gaan afspraken maken over de zorg- en opvoedingstaken van hun minderjarige kinderen. Ouders die scheiden, een geregistreerd partnerschap beëindigen of hun relatie beëindigen terwijl zij gezamenlijk zijn belast met het ouderlijk gezag over de kinderen (aantekening gezagsregister) zijn verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. Door het maken van een ouderschapsplan tijdens het proces van de scheiding denken ouders al vroeg na over de invulling van de taken van zorg en opvoeding van de kinderen in de periode na de scheiding. Door afspraken te maken kunnen problemen over het ouderschap voor een groot deel worden voorkomen. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

 

  • de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen;
  • hoe ouders elkaar informeren over de kinderen.

 

Het staat de ouders vrij om naast bovenstaande afspraken nog andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan.

Onze familierechtadvocaten kunnen u begeleiden met en adviseren over het opstellen van een ouderschapsplan.

Terug naar familierecht