MENU
Kinderalimentatie

Kinderalimentatie

Terug naar familierecht

Ouders (met of zonder gezag) moeten kinderalimentatie betalen voor hun minderjarige en jong meerderjarige (stief)kinderen tot 21 jaar, ook al is er geen sprake van behoeftigheid. Er bestaat ook een onderhoudsplicht voor de verwekker van een kind en voor de man die als levensgezel van de moeder heeft ingestemd met de daad die de verwekking tot gevolg kan hebben gehad. Ook kan een stiefouder onderhoudsplichtig zijn voor zijn of haar stiefkinderen. De hoogte van de te betalen onderhoudsbijdrage is afhankelijk van de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders. De behoefte wordt vastgesteld aan de hand van het netto besteedbaar gezinsinkomen, het Kind gebonden budget, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen dat tot het gezin behoort. De draagkracht van de ouder wordt forfaitair vastgesteld aan de hand van zijn/haar inkomen verminderd met de noodzakelijke lasten. Het vastgestelde of overeengekomen bedrag dient jaarlijks te worden verhoogd met het wettelijk indexeringspercentage. Kinderalimentatie heeft voorrang boven partneralimentatie.

Onze familierecht advocaten kunnen u adviseren over kinderalimentatie of kunnen voor u een behoefte en/of draagkrachtberekening opstellen.

Terug naar familierecht