MENU
Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

Terug naar familierecht

In Nederland kunnen echtgenoten/partners trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Door het sluiten van huwelijkse voorwaarden kunnen echtgenoten of partners afwijken van de algemene regels van de gemeenschap van goederen of de regels van eerder gesloten huwelijkse voorwaarden. De huwelijkse voorwaarden moeten bij notariële akte worden aangegaan, die voor of tijdens het huwelijk kunnen worden gemaakt.

Na ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap onder huwelijkse voorwaarden behoudt ieder in principe zijn eigen goederen en schulden als de goederen en schulden die zij vóór of tijdens het huwelijk hadden. Veelal ontstaan er tijdens het huwelijk of de samenwoning gemeenschappelijke goederen of schulden, die verdeeld moeten worden. Indien partijen een periodiek verrekenbeding zijn overeengekomen dient te worden bezien of er periodiek is verrekend en zo niet wat de gevolgen zijn. Er kan ook een finaal verrekenbeding zijn opgenomen. Ook hier is de vaststelling van de peildatum van belang.

Onze familierecht advocaten kunnen u adviseren over huwelijkse voorwaarden. 

Terug naar familierecht