MENU
Bijzonder curator voor minderjarige kinderen

Bijzonder curator voor minderjarige kinderen

Terug naar familierecht

De rechter kan een bijzondere curator benoemen bij een belangenconflict tussen de ouder of voogd en de minderjarige. De rechter kan dit doen op verzoek van een belanghebbende of ambtshalve. De voorwaarden voor de benoeming van een bijzondere curator is ten eerste dat het om een aangelegenheid betreffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige gaat, waarbij de belangen van de minderjarige met die van de gezagdragende ouder dan wel voogd, in strijd zijn. Ten tweede moet de benoeming van een bijzondere curator in het belang van de minderjarige noodzakelijk zin. In afstammingszaken wordt altijd een bijzondere curator benoemd die het minderjarige kind vertegenwoordigt in de procedure.

Onze familierechtadvocaten kunnen als bijzondere curator worden benoemd voor een minderjarige.

Terug naar familierecht