MENU
Contractenrecht

Contractenrecht

Köster Advocaten heeft expertise op alle gebieden van het ondernemingsrecht, zoals fusies en overnames, reorganisaties, joint ventures en andere samenwerkingsvormen. De advocaten van de sectie Contractenrecht kunnen u adviseren over het opstellen van intentieverklaringen en contracten voor aandeelhouders en bestuurders.

Ook heeft Köster Advocaten alle expertise in huis op het gebied van diverse soorten commerciële overeenkomsten, waaronder agentuur-, distributie- en franchise-overeenkomsten. en algemene voorwaarden.

Onze advocaten werken veelvuldig samen met externe notarissen en belastingadviseurs; onder meer voor het oprichten en herstructureren van vennootschappen, maatschappen, vennootschappen onder firma, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Ook het procederen is onderdeel van de dienstverlening van Köster Advocaten. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal.