MENU
Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

De advocaten van Köster Advocaten zijn als geen ander thuis op het brede terrein van het arbeidsrecht. U kunt een beroep op onze expertise doen voor een betrouwbaar advies over uiteenlopende zaken: aanstelling en (collectief) ontslag van werknemers en bestuurders, afvloeiingsregelingen, arbeidsgeschillen, de opstelling of uitleg van arbeidsovereenkomsten, reglementen en cao's, maar ook ondernemingsraden, managementcontracten, freelance contracten, detachering en tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Naast advisering staan onze advocaten u ook met raad en daad bij als het aankomt op procederen. Ook op het gebied van het ambtenarenrecht en het sociaal verzekeringsrecht hebben wij alle expertise in huis.