MENU
Köster Advocaten introductie

Köster Advocaten introductie

06 juni 2018

De Rechtbank Amsterdam wil de Hoge Raad een aantal vragen stellen over renteswaps en meer in het bijzonder over de mededelingsplicht van banken. Volgens de Rechtbank Amsterdam komen die vragen in veel andere zaken terug en is er behoefte aan een richtinggevende uitspraak.

Vanaf ongeveer 2006 waren renteswaps behoorlijk populair bij mkb-ondernemers. Een swap is een derivaat, een afgeleid financieel product, waarmee specifieke risico’s, zoals renterisico’s  verhandeld kunnen worden. Mkb’ers schaften de rentederivaten op grote schaal aan om zich in te dekken tegen het risico van een stijgende rente. Maar toen de marktrente daalde in plaats van steeg, kregen ze  hoge kosten voor de kiezen. Het leidde tot veel maatschappelijke ophef over de zorgplicht van banken, met de nodige rechtszaken als gevolg. De banken hebben gezamenlijk 1,5 miljard euro opzij gezet om mkb’ers te compenseren in de schade die zij geleden hebben.

De rechters hebben hun handel vol aan deze zaken. In grote lijnen zijn er twee juridische wegen die de eisers kunnen bewandelen. Ondernemers die claimen dat zij het product niet hadden gekocht als ze op de hoogte waren geweest van alle kenmerken en risico’s ervan, doen een beroep op dwaling. Anderen proberen hun gelijk te krijgen door te stellen de bank veel te weinig informatie heeft gegeven over de risico's van het product  en zich dus niet aan zijn zorgplicht heeft gehouden.

De vragen die de Rechtbank Amsterdam zal stellen aan de Hoge Raad gaan uitsluitend over dwaling. De Rechtbank Amsterdam wil onder meer duidelijkheid over de vraag hoe ver de mededelingsplicht van artikel 6:228 BW gaat bij het afsluiten van een renteswap. Kan worden gedwaald over zaken die niet aan de orde zijn geweest bij het afsluiten van de renteswap?

Omdat de Hoge Raad naar verwachting ongeveer een jaar nodig zal hebben om de vragen te beantwoorden, zullen lopende zaken waarin een beroep op dwaling wordt gedaan voorlopig in de wacht gezet worden. Dat geldt niet voor zaken waarin een beroep wordt gedaan op schending van de zorgplicht.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

 

Praktijkgroep Ondernemingsrecht
  • J. (Jan) Koekkoek

Blog

Werknemer of zzp’er?
15 juni 2018 - Wanneer X een wervingsadvertentie leest voor een... lees meer
Nieuw bij Köster: Thijs van Kesteren
15 juni 2018 - Per 1 juni is Thijs van Kesteren in dienst getreden bij... lees meer
Terug bij Köster: Lucia van Leeuwen
15 juni 2018 - Sinds 1 juni is Lucia van Leeuwen terug bij Köster. Ze... lees meer
Stripverhaal: ontslag na ongepast gedrag
14 juni 2018 - Ter gelegenheid van zijn 12,5-jarig werkjubileum laat... lees meer
Naar ons blog >
@kadvhaarlem Stripverhaal: ontslag na ongepast gedrag https://t.co/zJTbPYznfo #kadv