MENU
Köster Advocaten introductie

Köster Advocaten introductie

31 mei 2018

Het aantal werknemers met een tijdelijk contract is in de afgelopen jaren bijna verdubbeld: van 16% in 2003 naar 27% in 2017. Waar komt die groei vandaan? Het Sociaal Cultureel Planbureau ging op onderzoek uit.

Personeel wordt vaker dan rond de eeuwwisseling aangenomen op een tijdelijk contract, dat bovendien langer duurt dan zo’n vijftien jaar geleden. Het SCP vroeg zich af wat de verklaringen kunnen zijn voor de groei van tijdelijke contracten bij indiensttreding. De slecht draaiende economie in de crisisjaren en de hoge lasten bij langdurig zieke werknemers, worden door velen gezien als de belangrijkste verklaringen. Uit de cijfers van het SCP blijkt dat deze aspecten inderdaad een rol spelen, maar slechts een deel van de groei verklaren.

Tijdelijke contracten hebben bepaalde voordelen, bijvoorbeeld voor werkgevers die onzeker zijn over hun toekomstige behoefte aan personeel. Het is immers goedkoper en gemakkelijker om een tijdelijk contract niet te verlengen wanneer het bedrijf in een dip zit dan om een vaste kracht te ontslaan.

Werkgevers die te maken hebben gehad met een langdurig zieke werknemer en die daartegen niet verzekerd waren, worden volgens het SCP voorzichtiger met het aanbieden van een vast contract. Zij gaven 95% van hun net aangenomen krachten een tijdelijk dienstverband. Werkgevers zonder die ervaring bood ‘slechts’ in  84% van de gevallen een tijdelijk contract aan nieuwe medewerkers.

Ook de crisis speelde in een rol bij de groei van tijdelijke contracten. Afnemende economische groei in de regio, stijging van het werkloosheidspercentage in de regio of inkrimping bij het eigen bedrijf, verklaren ongeveer een kwart van de totale groei in het percentage tijdelijke contracten bij indiensttreding, volgens het SCP.

Hoewel het onderzoek daar niet nader op ingaat, heeft de populariteit van flexwerk ongetwijfeld ook te maken met de bekende voordelen:

  • De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op het overeengekomen moment. Een ontslagvergunning is niet nodig;
  • Flexcontracten stellen werkgevers in staat de hoeveelheid arbeidskrachten af te stemmen op de hoeveelheid beschikbaar werk;
  • Het voorgaande heeft ook een positief effect voor werklozen, die sneller een (tijdelijk) contract aangeboden krijgen, wat de doorloop bevordert;
  • Een werkgever die de wettelijke maximumproeftijd van twee maanden te kort vindt om een werknemer te kunnen beoordelen, kan hem of haar eerst tijdelijk in dienst te nemen, met uitzicht op een vaste aanstelling.

Meer weten over arbeidscontracten? Op onze website vindt u een overzicht van verschillende overeenkomsten. Neem gerust contact met ons op!

 

Praktijkgroep Flexibele arbeidsrelaties
  • L.J.E. (Liselotte) Mannaerts

Blog

De acht ontslaggronden
09 juli 2018 - Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan, moet... lees meer
Inhaker of slaafse nabootsing?
05 juli 2018 - Haakblogs, twitteraccounts als @hakenishot,... lees meer
Opzegverbod tijdens loonsanctie
03 juli 2018 - Installatiebedrijf Elektro had volgens UWV niet voldaan... lees meer
Alcohol en werk: een lastige combinatie
02 juli 2018 - Hoewel een werknemer verschillende keren het zero... lees meer
Naar ons blog >
@kadvhaarlem Inhaker of slaafse nabootsing? https://t.co/e7mlFEeZEa #kadv