Uitgesteld: Seminar Wet Franchise 17 maart 2020

12 maart 2020 | Myrthe Steenhuis

Uitgesteld: Seminar Wet Franchise 17 maart 2020

In verband met het Coronavirus is het Seminar Wet Franchise van dinsdag 17 maart aanstaande uitgesteld tot nader order. Wij zullen afhankelijk van de ontwikkelingen dit seminar zo spoedig mogelijk alsnog geven. Wij houden u daarvan op de hoogte en u bent alsdan van harte welkom.

Mocht u vragen hebben ten aanzien van de Wet Franchise of andere franchise gerelateerde vragen, dan zijn wij hier uiteraard voor bereikbaar.

Namens het Team Franchise
Myrthe S.J. Steenhuis en Linda Relouw