Home Actueel Archief Misbruik van bevoegdheid leidt tot vernietiging van faillissementsvonnis

Misbruik van bevoegdheid leidt tot vernietiging van faillissementsvonnis

Archief
14-01-14

Onlangs werd door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat, ondanks dat aan alle voorwaarden van faillissementsaanvraag was voldaan, het aanvragen van het faillissement misbruik van bevoegdheid opleverde zodat het vonnis van faillissement werd vernietigd. Slechts formeel voldoen aan alle vereisten is niet altijd genoeg.

 

Wat was het geval?

 

De sportvereniging, wiens faillissement door de gemeente was aangevraagd op grond van onbetaald gelaten erfpachtpenningen, had meerdere schuldeisers onbetaald gelaten. De gemeente zag vervolgens geen andere uitweg dan het faillissement van de sportvereniging aan te vragen. Nadat het faillissement was uitgesproken ging de sportvereniging in hoger beroep waarbij het argument van misbruik van bevoegdheid werd gebruikt.

 

Hoger beroep of verzet tegen faillietverklaring

 

Wanneer een schuldenaar als verweerder op de faillissementszitting is verschenen en het faillissement wordt uitgesproken, dan bestaat er de mogelijkheid om binnen acht dagen hoger beroep in te stellen tegen de faillietverklaring. Verschijnt de schuldenaar niet op de zitting dan staat verzet open binnen veertien dagen. Aangezien de sportvereniging aanwezig was op de zitting waar het faillissement werd uitgesproken, ging zij in hoger beroep. De sportvereniging voerde in hoger beroep aan dat zij met de gemeente kort voor de aanvraag van het faillissement nog plannen had gemaakt om de vereniging financieel weer orde op zaken te laten stellen. Kort nadat uitvoering werd gegeven aan die plannen besloot de gemeente toch het faillissement aan te vragen.

 

Belangenafweging

 

Ter zitting in hoger beroep lukte het de gemeente niet om te onderbouwen waarom zij had besloten tot de rigoureuze koerswijziging die tot de faillissementsaanvraag had geleid. Het hof oordeelde vervolgens dat van een gemeente mag worden verwacht dat zij zorgvuldig omgaat met het aanvragen van een faillissement, zeker wanneer het maatschappelijke belang gebaat is bij het in stand houden van een sportvereniging met driehonderd actieve leden. Door toch gebruik te maken van haar recht om het faillissement aan te vragen hield de gemeente geen, althans te weinig, rekening met de belangen van de sportvereniging. Nu zij de plotselinge koerswijziging niet kon onderbouwen, kon haar misbruik van bevoegdheid worden verweten. Hierdoor vernietigde het hof het faillissementsvonnis.

 

Mocht u overwegen het faillissement van een schuldenaar aan te vragen of wenst u uw eigen faillissement aan te vragen, neemt u dan contact op met een van onze insolventie-advocaten.

Deel dit artikel