Home Actueel Archief Minister Asscher introduceert wettelijk minimumuurloon

Minister Asscher introduceert wettelijk minimumuurloon

Archief
20-04-17

Demissionair minister Lodewijk Asscher heeft een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd. Het wetsvoorstel gaat over de invoering van een wettelijk minimumuurloon.

 

Een wettelijk minimumuurloon bestaat nog niet. Op dit moment is het uurloon afhankelijk van de normale arbeidsduur (NAD). Om te komen tot een uurloon wordt nu het minimumweekloon gedeeld door de NAD. Het afgeleid minimumuurloon tussen werknemers verschilt hierdoor, afhankelijk van de NAD in de betreffende sector (36, 38, 40). Het voornemen is om uit te gaan van een gewogen normale arbeidsduur per week om daarmee het wettelijk minimumuurloon vast te stellen.

 

Dat zou nog wel eens duur kunnen uitpakken voor werkgevers, en met name voor uitzendondernemingen met laaggeschoolde uitzendkrachten. Uitbetaling van het loon op het wettelijk minimumloon zal daar eerder regel zijn dan uitzondering, zodat de impact voor die groep het grootst is.  Waar de NAD (en dus de weging bij het bepalen van het uurloon) nu in bepaalde sectoren 40 uur per week is, wordt de hoogte van het wettelijk minimumuurloon – wanneer het voorstel wordt ingevoerd – bepaald door misschien wel een gewogen  gemiddelde van rond de 37,5 uur per week.

 

Dit gewogen gemiddelde is nog niet bekend, maar uit de tekst van het wetsvoorstel blijkt dat een gemiddelde arbeidsduur van iets onder de 37,5 als een realistische indicatie wordt gezien,

Uit een cao-rapportage uit 2014 blijkt dat op basis van 95 onderzochte cao’s de NAD gemiddeld  37,2 uur bedraagt. Als alleen de 57 cao’s in ogenschouw worden genomen waarin de laagste loonschaal op WML-niveau ligt, komt de gewogen gemiddelde arbeidsduur op basis van die informatie uit op 37,4 uren per week.

Volgens de minister  wordt door het invoeren van een wettelijk minimumuurloon het minimumloon eerlijker en transparanter, sluit een minimumuurloon beter aan bij de huidige arbeidsmarkt en wordt het beter handhaafbaar.

 

Het ministerie heeft het wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd. Dat betekent dat iedereen erop kan reageren. Op  https://www.internetconsultatie.nl/wet_minimumuurloon vindt u het voorstel. Hier kunt u ook uw reactie achterlaten. 

 

Eerst meer weten?

 

Deel dit artikel