Home Actueel Archief Met één druk op de bestelknop

Met één druk op de bestelknop

Archief Contractenrecht
24-07-18

Webshops hebben een uitgebreide informatieverplichting richting hun klanten. Ook de bestelknop moet aan strenge eisen voldoen, zo ontdekte een ticketshop te laat.

De ticketshop stuurde een factuur voor 8 bestelde kaartjes, maar de factuur bleef onbetaald, ook na diverse aanmaningen en een ingebrekestelling. De zaak eindigde voor de rechter.

Om erachter te komen of er kaartjes beschikbaar waren en wat de prijs daarvan was, had de muziekliefhebber een aantal stappen van het bestelproces doorlopen. Daarna kreeg hij een bericht dat er tickets waren gereserveerd, waarop hij de volgende morgen meteen belde om de bestelling te annuleren.

Voor de rechter betoogde de muziekliefhebber dat de ticketshop at Tickets4U niet had voldaan aan de eisen van artikel 6: 230v lid 3 BW. Daarin is bepaald dat het elektronische bestelproces op zodanige wijze moet zijn ingericht dat de consument een aanbod alleen kan aanvaarden nadat hem duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt, en dan op zo’n manier dat een misverstand niet mogelijk is.

Op de webpagina van de ticketshop stond de tekst: Als u op ‘order bevestigen’ klikt, zal de order verzonden worden. Daarna worden de gegevens en de kosten van de tickets weergegeven, gevolgd door de knop ‘order bevestigen’. Volgens de rechter werd inderdaad nergens in het bestelproces vermeld dat het bevestigen van de order een betalingsverplichting meebrengt. Deze uitspraak is geheel in lijn met de richtlijnen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die schrijft: Een knop met alleen het woord ‘Bestel’ is niet duidelijk genoeg. ‘Order bevestigen’ en ‘bestellen’ zijn volgens de rechter aan elkaar gelijk te stellen. De ACM is van mening dat de tekst waaruit de betaalverplichting blijkt ook werkelijk óp de knop moet staan en niet vlak daaronder of daarnaast, maar de wet doet daar geen uitspraken over. In ieder geval staat vast dat voor de consument duidelijk dient te zijn dat hij met die ene klik een daadwerkelijke betalingsverplichting aangaat.

De informatieverplichting rondom het bestelproces ziet niet alleen op de inrichting van de bestelknop. De webwinkelier moet de consument aan het begin van het proces ook informeren over onder meer de betaalmiddelen die hij accepteert en of er beperkingen gelden voor de levering. Bovendien moet hij vlak voor het plaatsen van de bestelling een overzicht geven met daarin de belangrijkste informatie, zoals bijvoorbeeld de prijs van het aangeschafte product. En last but not least dient de webwinkelier de consument tijdig en deugdelijk te informeren over zijn herroepingsrecht. Doet hij dit niet, dan kan hem dit duur komen te staan.

Wilt u weten of uw webshop aan de wettelijk eisen voldoet? Neem dan contact met ons op voor een webshop check.

Deel dit artikel