Home Actueel Archief Merkwaarde

Merkwaarde

Archief
20-09-11

Voor ondernemers speelt het intellectuele eigendomsrecht (IE) een steeds grotere rol. We leven in een kenniseconomie en IE-rechten bepalen vaak in belangrijke mate de waarde van een onderneming. Een merk is zo’n IE-recht dat een van de belangrijkste assets van een onderneming vormt.

 

Wat wordt onder een merk verstaan? Een merk is een teken, zoals een naam, logo, slogan, vorm, afbeelding, kleur, klank en geur waarmee een onderneming producten of diensten onderscheidt van die van concurrenten. Het is als het ware het visitekaartje van een bedrijf.

 

Omdat een merk een van de belangrijkste assets van een onderneming vormt, is het van groot belang om merken goed te beschermen. Hoe verkrijg je merkbescherming? Het volstaat niet het merk (als eerste) te gebruiken nu merkbescherming, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het auteursrecht, niet automatisch ontstaat. Je moet het teken als merk laten registreren voor bepaalde categorieën van producten of diensten. Zonder registratie is een merk niet goed beschermd tegen inbreuk of misbruik door anderen. Voordat tot registratie van een merk wordt overgegaan, verdient het wel aanbeveling om eerst onderzoek te laten doen naar het onderscheidend vermogen, de beschikbaarheid en toelaatbaarheid van het (potentiële) merk. Een dergelijk onderzoek kan door een merkenbureau worden uitgevoerd.

 

Zodra uw merk geregistreerd is, beschikt u over een aantal exclusieve rechten op het gebruik van het beschermde teken. Het belangrijkste recht is het verbodsrecht: u kunt anderen verbieden gebruik te maken van uw merk of een daarmee overeenstemmend teken. Een recent voorbeeld hiervan is de door Heineken aangespannen en gewonnen rechtszaak tegen concurrent Olm. De rechter oordeelde dat Olm inbreuk maakt op het merkrecht van Heineken door het eigen goedkopere Olm bier te verkopen in fusten van Heineken.

 

Verder geeft een merkregistratie ook exploitatiemogelijkheden, doordat het merk verkocht kan worden of in licentie kan worden gegeven aan een derde.

 

Kortom, merken vertegenwoordigen een belangrijke waarde aan goodwill voor ondernemingen. Ter voorkoming dat een ander door een eerdere registratie belemmert dat u een teken zelf als merk kan gaan gebruiken ofwel dat een ander profiteert van de bekendheid van uw merk of uw merk zonder toestemming gebruikt, is het van groot belang om merken te registreren en te beschermen.

Deel dit artikel