Home Actueel Archief Masterclass : “flexibilisering van de arbeidsmarkt”

Masterclass : “flexibilisering van de arbeidsmarkt”

Archief
04-09-13

Om als zorginstelling adequaat in te kunnen spelen op snel veranderende (arbeids)marktomstandigheden, bezuinigingen en veranderend (regerings)beleid is het hebben van een externe flexibele ‘schil’ van steeds groter belang.

 

De vraag is echter hoe men deze externe flexibiliteit  kan verduurzamen. En hoe beperkt u de (juridische) risico’s?  Het Sociaal Akkoord van enige tijd geleden heeft met de mogelijke afschaffing van de nuluren-contracten de risico’s nog eens aangescherpt. Aan flexwerk – met name als het gaat om zorg – zitten ‘scherpe randen’: de nadelen ervan kunnen als een boemerang terugkomen bij de werkgever.  

 

Flexwerk moet toekomstbestendig en duurzaam worden. Maar hoe bereikt u dat en waarin moet u investeren? Flexwerk, dat goed is opgezet, leidt zowel voor werknemers als voor werkgevers tot flexibiliteit met een goede prijs-kwaliteitverhouding en tot flexibiliteit met perspectief.

 

Op woensdag 11 september a.s. zal de Masterclass ‘flexibiliteit met perspectief’ georganiseerd door De Talentenpool plaatsvinden op het kantoor van Köster Advocaten N.V. Tijdens deze Masterclass worden handvatten geboden, hoe u deze flexibiliteit  als zorginstelling kunt aanpakken, met name aan de hand van praktijkvoorbeeld(en).

 

De introductie zal gehouden worden door Sebastiaan Nijboer, directeur van De Talentenpool. Vervolgens zal Hans van der Steen, Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid AWVN de presentatie van het project `flexibiliteit met perspectief` verzorgen en aansluitend zal Nienke Klazinga, advocaat/partner bij Köster Advocaten N.V., vraagstukken behandelen over flexwerkers en de juridische risico’s aan de hand van casusvoorbeelden.

 

Doel van de Masterclass

Het doel van deze Masterclass is om bij te dragen aan het vergroten van actuele kennis en inzicht met betrekking tot flexibele personeelsplanning.

 

Daarbij gaan we met alle aanwezigen buiten de gebaande paden en wordt er gekeken naar innovatieve  initiatieven. Kennis en inzicht ontstaan in de praktijk wanneer ervaringen en inzichten van kritische professionals en experts bij elkaar gebracht worden.

 

Naast kennis staan netwerken, interessante deelnemers en natuurlijk een hapje en drankje centraal.

Deel dit artikel