Home Actueel Archief Mannen minder vaak ziek

Mannen minder vaak ziek

Archief
18-10-17

Vrouwen melden zich vaker ziek dan mannen. In de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar is het verschil het grootst, blijkt uit cijfers die het CBS bekendmaakte.

Zwangerschapsverlof zelf telt niet mee als verzuim, maar een deel van het verschil valt wel te verklaren door ziekte tijdens de zwangerschap en na de bevalling.

Volgens de wet mag een werkgever de ziekmelding van een werknemer niet weigeren. De wetgever oordeelt namelijk dat de werkgever niet in staat is de (mate van) arbeidsgeschiktheid van de werknemer te beoordelen. Die rol is voorbehouden aan de bedrijfsarts. Als een werkgever twijfels heeft over de ziekmelding, dan kan hij de in- of externe bedrijfsarts inroepen voor een controle. Als de bedrijfsarts van oordeel is dat de twijfels terecht zijn en de werknemer niet ziek is, dan moet de werknemer worden opgeroepen om zijn werkzaamheden te hervatten.

Wanneer een werknemer zich vaak voor kortere of langere tijd ziek, kan de werkgever via de bedrijfsarts proberen te achterhalen wat de oorzaak is van die frequente ziekmelding. Een werknemer kan zich bijvoorbeeld ziek voelen door stress op het werk of pestgedrag van collega’s. In dat geval is sprake van een situatie die in de risicosfeer van de werkgever ligt en moet de werkgever zich inspannen om het probleem weg te nemen.

Meldt een werknemer zich echter vaak ziek terwijl hij helemaal niet ziek is, dan is sprake van werkweigering. Dat kan voor de werkgever een reden tot ontslag zijn. 

Overigens zult u als werkgever gelukkig niet snel met een dergelijk geval te maken hebben: Nederlandse werknemers zijn en blijven topfit. Waar het ziekteverzuim in de landen om ons heen oploopt, blijft het hier vrij stabiel rond de 4 procent.

Het is wel belangrijk dat de afspraken rondom ziekteverzuim ziekmelding, beschikbaarheid en controle duidelijk zijn vastgelegd.

Meer weten over verzuimprotocollen?

 

Deel dit artikel