Home Actueel Archief Mag een ZZP-er zonder meer vanuit een huurwoning werken?

Mag een ZZP-er zonder meer vanuit een huurwoning werken?

Archief
31-10-16

Als een gehuurde woonruimte niet als woonruimte wordt gebruikt, maar als bedrijfsruimte, kan dat leiden tot een geschil tussen de huurder en de verhuurder.

Soms moet de rechter er aan te pas komen. De rechter zal dan moeten vaststellen wat de bestemming van het gehuurde precies is en of het gebruik van de woning daarmee in strijd is. In deze blog komen twee zaken aan de orde waarin de rechter dit moest beoordelen.

Wat zijn de regels voor het gebruik van een gehuurde woning?

Er gelden regels voor de wijze waarop een gehuurde woning mag worden gebruikt. Ten eerste is van belang welke bestemming de verhuurder en de huurder zijn overeengekomen. Als zij hebben afgesproken dat een pand mag worden gebruikt als speelgoedwinkel, mag de huurder niet zomaar een dumpstore openen. Als de verhuurder en de huurder hebben afgesproken dat een woning daadwerkelijk alleen als woonruimte mag worden gebruikt, mag de huurder niet opeens een winkel in de woning openen.

Ten tweede speelt de aard van het gehuurde een rol. Als de verhuurder en de huurder geen bestemming zijn overeengekomen, dan mag de huurder het gehuurde gebruiken op de wijze waarop de ruimte naar zijn aard bestemd is. Daarbij spelen naast de aard van de ruimte en het feitelijke gebruik ook de bedoelingen van de verhuurder en de huurder en wat zij over en weer van elkaar mochten begrijpen en verwachten een rol.

Mag een huurwoning worden gebruikt voor zakelijke activiteiten?

Mag een huurwoning worden gebruikt om daarin een gastouderbureau te gaan runnen? Die vraag werd voorgelegd aan het Gerechtshof Den Haag. Een huurster kreeg van haar verhuurder toestemming om vanuit de woning als weddingplanner een internetbedrijf te exploiteren. De huurster had aangegeven dat zij geen cliënten in de woning zou ontvangen en de verhuurder zag dan ook geen bezwaren tegen de inschrijving van het weddingplanbedrijf.

Uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel bleek echter dat de huurster zich niet alleen als weddingplanner, maar ook als gastouderbureau had ingeschreven. De huurster ving tegen betaling kinderen in de woning op. Daar had de verhuurder wel bezwaar tegen en toen de huurster haar werkzaamheden als gastouder bleef voortzetten, heeft de verhuurder een procedure aanhangig gemaakt. Hoewel de huurster in eerste aanleg gelijk kreeg, heeft het hof de verhuurder in het gelijk gesteld.

Het hof stelde:

“Bovendien dient Vidomes (red: de verhuurder) te waken voor (potentiële) overlast voor omwonenden. Het in de woning – een bovenwoning – structureel opvangen van kinderen van derden, naast eigen kinderen, vergroot het risico op overlast.”

De huurster moest de werkzaamheden als gastouder dan ook beëindigen en de ontbinding en ontruiming van de huurovereenkomst werden voorwaardelijk toegewezen. Als de huurster haar werkzaamheden als gastouder echt zou beëindigen, hoefde zij de woning niet te verlaten.  

Een soortgelijke zaak werd onlangs voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland. In die zaak stond ook  het gebruik van een woonruimte ter discussie. De huurster huurde een kamer. Zij had een eenmanszaak en gaf trainingen in gebarentaal. De huurster stond op het adres van de gehuurde kamer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar ontving daar geen klanten. Wel ontving ze daar zakelijke post en verstuurde ze soms zakelijke e-mails.

De verhuurder vond dat er daarom sprake was van bedrijfsmatige activiteiten die in strijd waren met de bestemming van het gebruik van de kamer als woonruimte waardoor de huurster zich niet als goed huurster gedroeg. De kantonrechter had echter een andere mening. Volgens de kantonrechter was het ontvangen van post en het versturen van zakelijke e-mails vanuit de woning niet in strijd met het gebruik als woning volgens de bestemming. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel maakte dat niet anders. De woning werd volgens de rechter dus niet in strijd met de bestemming gebruikt. Er was geen sprake van strijd met het goed huurderschap.

Advies voor de huurder en de verhuurder

U doet er als verhuurder goed aan om ervoor te zorgen dat in de huurovereenkomst precies staat waar het gehuurde voor mag worden gebruikt. Voor huurders geldt dat zij de huurovereenkomst goed moeten nalezen voordat zij vanuit de woning gaan werken.

Als u vragen heeft over de bestemming van een gehuurde ruimte of als u andere vragen over het huurrecht heeft, kunt u contact met mij opnemen.

 

Deel dit artikel