Home Actueel Archief Lustrum in de Louboutin-kwestie

Lustrum in de Louboutin-kwestie

Archief Intellectueel Eigendomsrecht
08-02-18

Op de kop af vijf jaar na het  vonnis van  de Haagse voorzieningenrechter in de kwestie Van Haren vs. Louboutin heeft de AdvocaatGeneraal van het Europese Hof van Justitie zijn aanvullende duit in het zakje gedaan.

Zijn oordeel komt er na lang wikken en wegen en overleggen met veertien collega’s op neer dat het inderdaad zou kunnen dat de Nederlandse rechter gelijk heeft, maar dat hij dat verder zelf mag uitzoeken.

Vijf jaar geleden bepaalde de voorzieningenrechter dat schoenenketen Van Haren geen hooggehakte schoenen met rode zool mocht verkopen. De schoenen van Van Haren met de rode zool leken te veel op de rode zool die shoeturier Louboutin had laten registreren als merk.

Maar Van Haren liet het er niet bij zitten en bestreed het monopolie van Louboutin op de rode zool. In België speelde overigens eenzelfde kwestie, in dit geval  tussen Louboutin en Van Dalen Footwear, en in die zaak werd juist de tegenstrever van Louboutin in het gelijk gesteld.

De kwestie Van Haren kwam uiteindelijk terecht bij de Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie. De AG handhaaft het standpunt dat hij al eerder had ingenomen, zo werd eergister bekend. Een teken dat een combinatie is van een kleur en een vorm, kan onder het verbod van de merkenrichtlijn vallen. Weigerings- of nietigheidsgronden kunnen van toepassing zijn op ‘een teken dat bestaat uit de vorm van de waar (de schoenzool, dus) waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een bepaalde kleur’. De invoering van het begrip ‘positiemerk’ (waarbij de positie van een merk wordt geclaimd, in dit geval de schoenzool) in het Unierecht leidt niet tot verdere nuancering van zijn overwegingen.

Maar, zo zegt de AG, de kwalificatie van een merk is een feitelijke beoordeling en dat moet de Nederlandse rechter zelf doen. Het is volgens de AG ook aan de Nederlandse rechter om te bepalen of de rode kleur een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

Kortom: we hebben goede hoop dat we ook het tweede lustrum van deze kwestie gaan meemaken!

Meer weten over merkrecht? Neem contact met ons op!

 

Deel dit artikel