Home Actueel Arbeidsrecht Loonstop? Informeer de werknemer vooraf

Loonstop? Informeer de werknemer vooraf

Arbeidsrecht Archief
28-06-18

Is een werknemer ziek, dan heeft hij in principe recht op doorbetaling van loon. In bepaalde situaties is een werkgever echter bevoegd om het loon van een werknemer stop te zetten. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer de werknemer weigert om passende arbeid te verrichten of zijn genezing belemmert. Het stopzetten van de loondoorbetaling moet wel vooraf aan de werknemer zijn aangekondigd. In een recente zaak kwam dit de werkgever “duur” te staan.

 

Werknemer hoort van werkgever dat hij niet voldoet als bedrijfsleider. Na een periode van ziekmelding besluit werkgever de werknemer een andere functie te laten uitoefenen (namelijk die van baliemedewerker). Na een paar maanden is werknemer van mening dat zijn functie niet passend is. Werknemer vraagt hierover een deskundigenoordeel aan bij UWV. UWV oordeelt dat de functie wél passend is. Werkgever laat middels een brief aan werknemer weten dat zij het loon zal stopzetten, indien werknemer blijft volharden in zijn weigering om passende arbeid te verrichten. Werknemer geeft aan dat hij deze brief niet heeft ontvangen en vordert loondoorbetaling. De rechter geeft hem hierin gelijk. De rechter stelt vast dat werknemer de brief inderdaad niet heeft ontvangen. Werkgever heeft de brief niet aangetekend verstuurd en ook nog eens naar een verkeerd adres. Werknemer krijgt gelijk, omdat de loonstop niet vooraf aan de werknemer is aangekondigd.

 

Gelukkig voor werkgever hoefde zij maar een maand loon door te betalen, aangezien de arbeidsovereenkomst een maand later van rechtswege eindigde. De wettelijke verhoging wordt door de rechter wel gematigd tot 15%, nu UWV heeft vastgesteld dat de functie inderdaad passend was voor werknemer.

 

Wees er als werkgever dus van bewust dat een loonstop vooraf aan een werknemer moet worden aangekondigd en dat kan worden aangetoond dat werknemer dit bericht heeft bereikt. Verstuur een dergelijke brief dus altijd aangetekend (en controleer uiteraard of de werknemer nog woonachtig is op het bekende adres).

 

Let er daarnaast op dat wordt gesproken over stopzetten van het loon (als zich een situatie zoals bedoeld in artikel 7:629 lid 3 BW voordoet) en niet over loonopschorting. Opschorting van loon is iets anders en betekent dat een werknemer met terugwerkende kracht recht heeft op loon, wanneer deze zich alsnog aan bepaalde verplichtingen houdt. Rechtspraak toont aan dat wanneer je als werkgever spreekt over loonopschorting, terwijl je eigenlijk loonstopzetting bedoelt, je hier als werkgever aan wordt gehouden.

 

Hulp nodig bij een zieke werknemer die zich niet aan de afspraken houdt? Neem dan contact op met ons.

 

Deel dit artikel