Home Actueel Vastgoed Loetje zit met gebakken peren

Loetje zit met gebakken peren

Vastgoed
05-10-18 Theo Roest

Restaurantketen Loetje, die claimt de lekkerste biefstuk van Nederland te serveren, heeft zelf een tegenvaller geserveerd gekregen: de bouw van een vestiging in Reeuwijk is stopgezet op last van de voorzieningenrechter. Het hotel-restaurant in aanbouw zou te groot zijn en niet in het bestemmingsplan passen.

In juli 2018 verleende de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan de exploitatiemaatschappij die de Loetje-vestiging voor haar rekening nam, een omgevingsvergunning voor de bouw van een hotel-restaurant, bedrijfswoning en milieustalling en het aanleggen van een inrit/uitweg. Volgens de gemeente was het bouwplan geheel in overeenstemming met het bestemmingsplan en voldeed de inrit/uitweg aan de van toepassing zijnde Algemene Plaatselijke Verordening.

Roei- en zeilclub Gouda, jachtclub Reeuwijk en vijf buurtbewoners dachten daar anders over en stapten naar de voorzieningenrechter om een bouwstop te vorderen. Volgens hen was het bouwplan wel degelijk in strijd met het bestemmingsplan; de gemeente had de afwijkingsprocedure moeten volgen. De vloeroppervlakte van het hotel-restaurant met een bedrijfswoning en de bouw van twee facilitaire ruimten (voor onder andere opslag/milieustalling) leiden volgens de eisers tot een situatie waarin de horecafunctie vier keer groter (in totaal 1.582 vierkante meter vloeroppervlak) is dan wat is toegestaan, namelijk 400m2.

Zelfs als alleen wordt uitgegaan van de begane grond wordt de grens van 400 m² overschreden, zegt het zevental. De footprint van het hoofdgebouw bedraagt al 587 m² en op grond van het gemeentelijke beleid moet de oppervlakte van de buitenruimte (483 m²) daar nog bij te worden opgeteld. Verder is de vergunning voor de inrit/uitweg in strijd met de Algemene plaatselijke verordening, volgens de eisers. Het verkeer op de zeer smalle weg die leidt naar het restaurant zal sterk toenemen waardoor onvermijdelijk gevaarlijke situaties zullen ontstaan.

De gemeente bestrijdt dit standpunt uiteraard, onder verwijzing naar het bestemmingsplan, waarin op de omstreden locatie gebouwen voor een hotel en een restaurant mochten worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 506 m² (exclusief bedrijfswoning en de bij de bedrijfswoning behorende bijgebouwen).

Volgens de gemeente heeft de aanvraag betrekking op een afzonderlijk hotel en een afzonderlijk restaurant en zijn het hotel en het restaurant weliswaar in hetzelfde gebouw gesitueerd, maar fysiek van elkaar gescheiden. Zowel het hotel als het restaurant hebben volgens de gemeente elk een vloeroppervlakte van minder dan 400 m2. En de buitenruimte hoeft volgens de gemeente niet bij de oppervlaktebepaling te worden betrokken, omdat die niet wordt gebruikt ten dienste van de horeca.

Maar die redenering is onjuist, volgens de voorzieningenrechter. Volgens hem gaat het om een geheel: dus een hotel-restaurant, niet een restaurant én een hotel. Want uit tekeningen blijkt dat er maar een hoofdingang is. Volgens de rechter zijn meerdere gebouwen wel toegestaan, maar mogen zij samen niet groter zijn dan 506 m2 aan vloeroppervlak. De bouw van het restaurant is stilgelegd.

Meer weten over bestemmingsplannen, bouwvergunningen en bezwaarprocedures? Neem dan contact met ons op!

Deel dit artikel