Home Actueel Archief Letsel tijdens de wintersport, wie betaalt de schade?

Letsel tijdens de wintersport, wie betaalt de schade?

Archief
08-11-12

Wie zich op de piste begeeft, bevindt zich in een sport- en spelsituatie. Een omgeving waarin veel fout kan gaan. Jaarlijks keren steeds meer wintersporters met letsel huiswaarts.  En met dat letsel komt doorgaans ook schade, schade die maar moeilijk op de veroorzaker te verhalen valt, zo bleek recentelijk weer.

 

Wat was het geval?

Twee broers en een neef skiën in Frankrijk, achter elkaar, van een makkelijke (blauwe) piste. De middelste skiër moet plotseling uitwijken en skiet zijn voorganger (zijn broer) omver die ten gevolge van de val ernstig schouderletsel en een blijvende handicap oploopt. De ene broer lijdt inkomensverlies (schade) en spreekt daarom (de verzekeraar van) de andere broer aan omdat hij vindt dat die te dicht op hem skiede. Daarmee zouden de gedragsregels van de piste geschonden zijn.

Het drietal ging al bijna een week, op korte afstand van elkaar, in afwisselende volgorde de piste af en wachtte vervolgens bij de lift op elkaar, om dit ritueel weer gezamenlijk te herhalen. Het zijn redelijk ervaren skiërs.

 

Sport- en spelsituatie

Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. Zo schrijft de wet voor. Een onrechtmatige daad kan daarbij een doen of nalaten zijn, welke in strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt (behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond). In een sport- en spelsituatie mogen deelnemers volgens vaste rechtspraak minder snel aannemen dat er onrechtmatig is gehandeld dan buiten een sport- en spelsituatie. Dat maakt het dus lastiger om een ander met succes aansprakelijk te stellen.

Ook bij skiën zijn er – net als bijvoorbeeld bij voetbal – (spel)regels voorgeschreven waar iedere skiër zich op de piste aan dient te houden. Zo heeft de Internationale Ski Federatie (FIS) in 1967 tien pisteregels opgesteld om het voorkomen van ongelukken te beperken. Zo moet een skiër volgens die regels te allen tijde kunnen stoppen of uitwijken zonder een ander te raken en een achteropkomende skiër moet daarbij zijn spoor zo kiezen dat hij de pistegebruikers voor zich niet in gevaar brengt.

 

Rechtbank

De rechtbank diende daarom te onderzoeken of de pisteregels waren geschonden (en of dit vervolgens een onrechtmatige daad opleverde), of dat de deelnemers dit risico hadden aanvaard door (op deze manier) deel te nemen aan de sport- en spelsituatie. De rechtbank kon echter (uit de getuigenverklaringen) niet vaststellen hoe dicht de skiërs op elkaar skieden, zodat ook niet kon worden gezegd dat er gevaarlijk zou zijn geskied. Daardoor bleef het gegeven over dat in sport- en spelsituaties niet te snel aansprakelijkheid moet worden aangenomen. De geblesseerde broer diende daardoor zijn schade zelf te dragen.

 

Gerechtshof

Het Gerechtshof kwam tot hetzelfde oordeel, maar wel op een andere grond. Zij oordeelde dat de gedragsregels op de piste niet van doorslaggevend belang zijn. Een enkele overtreding maakt het handelen van een ander daardoor niet direct onrechtmatig. Daarbij is volgens het Gerechtshof van belang dat de drie skiërs al enkele dagen in deze (afwisselende) samenstelling en op deze wijze de pistes afdaalden. Daarmee was sprake van een sport- en spelsituatie waarbij andere regels golden dan in een situatie waarbij men met een onbekende in aanraking komt. Deelnemers aan een sport of spel kunnen “tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen verwachten” aldus de rechtspraak van de Hoge Raad. Nu het drietal deze risico’s had aanvaard moest de voorste skiër rekening houden met een onverwachte manoeuvre van zijn mede-skiërs. Het feit dat deze skiërs wellicht onvoldoende afstand hielden, was misschien wel onvoorzichtig maar niet onrechtmatig.

 

Conclusie

Wees u bewust van het feit dat sport- en spelsituaties de drempel op aansprakelijkheid aanzienlijk verhogen. Dat maakt dat u een ander niet snel met succes zal kunnen aanspreken op diens onvoorzichtige gedrag waardoor u wellicht (aanzienlijke) schade lijdt en u na de wintersport niet alleen een mogelijke blessure, maar ook alle schade mee naar huis neemt.

Deel dit artikel