Home Actueel Archief Let op: strengere paspoortcontrole voor een ouder met kind

Let op: strengere paspoortcontrole voor een ouder met kind

Archief
04-07-13

Ouders, zeker met een andere achternaam dan hun kinderen, hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zij alleen met hun kind reizen.

 

De vakantieperiode komt er weer aan dus veel ouders gaan met hun kinderen op reis. De Koninklijke Marechaussee moet bij minderjarige kinderen controleren of de begeleidende ouder het ouderlijk gezag heeft en of de begeleidende ouder toestemming heeft van de andere ouder om met het kind naar het buitenland te reizen. De Marechaussee is extra alert als een kind met slechts één volwassene reist. De mogelijkheid bestaat immers dat de ouder het kind onttrekt aan het ouderlijk gezag. De extra controle vindt plaats bij reizen naar een niet-schengenland.

 

Met ingang van 26 juni 2012 moet iedereen een eigen reisdocument hebben. Kinderen mogen niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouders of gezaghebber. De bestaande bijschrijvingen zijn ook niet meer geldig per genoemde datum.

 

Om problemen bij de grensbewaking, zowel in binnen- als buitenland, te voorkomen adviseert de Marechaussee en het Centrum Internationale Kinderontvoering ouders goed voorbereid op reis te gaan. Zij raden ouders of andere familieleden, die individueel reizen met een kind, aan de juiste documenten mee te nemen, zoals:

 

U kunt een standaard formulier (Nederlandse of Engelse versie) voor de “verklaring toestemming andere ouder” downloaden op de website van Ministerie van Defensie: http://www.defensie.nl/marechaussee/service/reizen_met_kinderen 

 

De ouder doet er ook goed aan om voor vertrek bij het betreffende vakantieland te informeren hoe wordt omgegaan als een ouder of een ander familielid met een kind alleen reist. 

Deel dit artikel