Home Actueel Archief Kun je een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd zomaar opzeggen?

Kun je een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd zomaar opzeggen?

Archief
08-10-14

Wat is een duurovereenkomst?
Duurovereenkomsten bestaan er in allerlei varianten. Onder een duurovereenkomst wordt – kort gezegd – verstaan: een afspraak waarbij partijen zich tot een voortdurende prestatie hebben verbonden over een langere periode. Voorbeelden van duurovereenkomsten zijn huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, licentieovereenkomsten en distributieovereenkomsten. Sommige duurovereenkomsten – zoals de arbeids- en huurovereenkomst – zijn in de wet geregeld. Er zijn echter tal van onbenoemde duurovereenkomsten waarvoor nauwelijks wettelijke regels zijn.

Zomaar opzeggen?
Het komt geregeld voor dat partijen (stilzwijgend) een overeenkomst met elkaar aangaan zonder daarin duidelijke afspraken te maken over de opzegging. Ook komt het meer dan eens voor dat er tussen partijen in de loop van de jaren een (voortdurende) handelsrelatie is ontstaan, waarbij er niets op papier is gezet over de duur en/of de beëindiging daarvan. Door het ontbreken van wettelijke regels, bestond er lange tijd onduidelijkheid over de opzegging van onbenoemde duurovereenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan. In oktober 2011 wees de Hoge Raad voor het eerst een belangrijk arrest over de opzegging van deze duurovereenkomsten. In de zaak van beddenproducent Auping tegen Beverslaap van juni vorig jaar heeft de Hoge Raad de regel uit het arrest van 2011 nog eens uitdrukkelijk bevestigd. Het komt er – kort gezegd – op neer dat een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan in beginsel kan worden opgezegd. Wel kunnen de redelijkheid en de billijkheid met zich brengen dat:

Het hangt af van de concrete omstandigheden van het geval of deze gevolgen van toepassing zijn.

Conclusie
Handelspartijen hebben inmiddels handvatten om duurovereenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan op de juiste manier en onder de juiste voorwaarden op te zeggen. Anderzijds hebben handelspartijen die juist te maken krijgen met een contractspartij die wenst op te zeggen, nu voldoende houvast om tegen een opzegging verweer te voeren of een deugdelijke opzegtermijn en/of schadevergoeding te verkrijgen.

Het is overigens altijd aan te raden om bij het aangaan van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd een regeling voor opzegging op te nemen. De contractspartijen zijn dan immers nog welwillend en bereid een redelijke regeling voor opzegging op te nemen.

Voor meer informatie of concreet advies kunt u contact opnemen met onze praktijkgroep Contractenrecht.

Deel dit artikel