Home Actueel Corona Köster Corona update

Köster Corona update

Corona
20-03-20

De impact van het Coronavirus op de maatschappij en het bedrijfsleven is heel groot. Köster Advocaten heeft een specialistisch Corona-team opgericht dat klaar staat om al uw juridische vragen rondom de gevolgen van het Coronavirus te beantwoorden en zo veel mogelijk met u mee te denken.

De dienstverlening van Köster Advocaten gaat verder door zoals u van ons gewend bent. Wij hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen die nodig zijn, in lijn met de aanbevelingen van het RIVM.

In deze bijdrage geven wij een overzicht van de belangrijkste juridische aspecten waarmee u of uw onderneming de komende periode te maken kunt krijgen. Ook informeren wij u over uw juridische positie om de gevolgen en de schade zo veel mogelijk te beperken.

Bij vragen is Köster Advocaten tijdens kantooruren te bereiken via het telefoonnummer 023-5125025 of via info@kadv.nl. Omdat wij graag een stapje verder gaan is ons Corona-team ook buiten kantooruren te bereiken via onze specialist Nine Bennink op telefoonnummer 06-82406391.

Arbeidsrecht

Vanuit het Team Arbeidsrecht en de sectorgroep Flexibele Arbeidsrelaties wordt u voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de actuele vragen die spelen rondom personeel. De eerste oplossing om de dalende omzet enigszins op te vangen, was gelegen in de Werktijdverkorting (WTV). Die regeling is inmiddels vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel voor Werkbehoud (NOW). Op dit moment is er nog geen zicht op het exacte moment waarop het loket opengaat en de uitgewerkte regeling beschikbaar is. Wat we daar nu van weten, treft u hier. Zodra wij meer informatie krijgen, berichten we u nader.

We zien dat opdrachtgevers van uitzenders, detacheerders en payrollondernemingen op grote schaal ingeleend personeel naar huis sturen. Wat ons betreft is dat onder de nieuwe regeling geen verstandige zet (meer). Uit de eerste communicatie blijkt namelijk dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen. We vernamen verder dat UWV oproepkrachten die een WW-uitkering aanvragen, terugverwijst naar hun werkgever, met de mededeling dat hun werkgever een beroep kan doen op NOW. Het is (dus) mogelijk dat het afschalen van oproepkrachten en beëindigen van inhuur van uitzendkrachten niet nodig is. Het zou er zelfs toe kunnen leiden – maar dit is nog ongewis – dat de loonkostensubsidie geweigerd wordt als wél wordt afgeschaald. In ieder geval staat vast dat ook voor uitzendkrachten en oproepkrachten subsidie kan worden verkregen.

Daarbij komt dat het inlenen van personeel in deze krappe arbeidsmarkt hard nodig is. Als straks deze crisis voorbij is, zullen bedrijven alles op alles moeten zetten om hun productie weer op peil te krijgen. De inzet van uitzend-, detacherings- en payrollkrachten is daarbij onmisbaar. Als die werknemers nu naar huis worden gestuurd, is het goed mogelijk dat zij straks niet meer beschikbaar zijn voor dezelfde inlener.

In de tussentijd spelen er ook andere kwesties, rondom arbeidsongeschiktheid, quarantaine en de betaling van loon. In de deze FAQ hebben we de antwoorden op de belangrijkste vragen voor u uitgewerkt. Specifiek voor uitzendondernemingen maakten we dit overzicht. We begrijpen dat dit onzekere tijden zijn voor ondernemers. Onze voltallige teams Arbeidsrecht en Flex staan voor u klaar.

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze specialist Maarten Tanja.

Faillissementsrecht

Wat kunnen ondernemers doen die vrezen dat de Coronacrisis tot hun eigen faillissement leidt? Of leidt tot het faillissement van een klant, leverancier of samenwerkend bedrijf?

De gevolgen van het Coronavirus zijn groot. Een deel van de ondernemingen zal de komende tijd worden geconfronteerd met problemen die betrekking hebben op de continuïteit van de onderneming. Insolventie kan op korte termijn worden veroorzaakt door een liquiditeitstekort. Ondanks alle steunmaatregelen van de overheid zullen tal van ondernemingen in financiële moeilijkheden komen. Het is van groot belang om faillissementen waar mogelijk te voorkomen en indien onvermijdelijk goed voor te bereiden en te begeleiden. Zeker als het bedrijf zonder de Coronacrisis levensvatbaar zou zijn.

Ons Team Faillissementsrecht kenmerkt zich door adequaat en doelgericht handelen. Wij hebben ruime ervaring om ondernemers, die in zwaar weer verkeren, te helpen. Ook staan wij als specialist vaak schuldeisers bij.

Bij vragen kunt u contact opnemen onze specialist Monica van Ruitenbeek-Kossen.

Contractenrecht

Het Coronavirus zorgt ervoor dat partijen contractuele verplichtingen niet of moeilijk kunnen nakomen. Denk aan situaties waar partijen afhankelijk zijn van leveranciers, er sprake is van ziekte onder het personeel of wanneer de bedrijfsvoering in het geheel moet worden gestaakt. Dit roept veel vragen op: wat zijn de gevolgen van het niet of niet op tijd kunnen nakomen van de verplichtingen? En kan een contractspartij zich beroepen op overmacht? Wie draagt de schade?

Onze experts van Team Contractenrecht kunnen u voorzien van snel en praktisch advies. De belangrijkste vragen zijn beantwoord in dit artikel.

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze specialist Linda Relouw.

Vastgoed

Het Coronavirus heeft grote gevolgen voor ondernemers die noodgedwongen hun zaak moeten sluiten. Hoe lang dit nog duurt is onduidelijk. De situatie heeft ingrijpende gevolgen voor de huurders van bedrijfsruimte. Huurders kunnen de bedrijfsruimte niet gebruiken zoals zij gewend zijn. Huurders vragen om uitstel of vermindering van huurbetaling.

Onze specialist Claudia van Meurs-Janssens van ons Team Vastgoed- & Bestuursrecht beantwoordt in dit artikel de belangrijkste vragen over huurovereenkomsten in het kader van het Coronavirus.

Privacy

Er is een crisis gaande die niemand heeft voorzien. Het is een uitzonderlijke situatie waarin organisaties gedwongen worden bijzondere maatregelen te treffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Tijdens het nemen van deze maatregelen is het in sommige gevallen nodig bepaalde gegevens te verwerken van onder meer werknemers, opdrachtnemers en andere personen binnen de organisatie. Hierbij moet worden gedacht aan de lichaamstemperatuur, of de persoon naar een risicogebied is afgereisd en symptomen. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op de gezondheid van een persoon. Gegevens over de gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens en worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) extra beschermd. Als een organisatie deze gegevens wil verwerken, moet zij voldoen aan de strenge regels die de wet stelt.

Onze expert Neal Walenkamp van ons Team ICT & Privacy beantwoordt de belangrijkste vragen in dit artikel.

Intellectueel Eigendomsrecht

Het Coronavirus heeft ook invloed op (procedures rondom) het intellectuele eigendomsrecht, merken en aanverwante zaken omdat de administratieve bureaus gesloten zijn en met minder bezetting doorwerken. In de update van het Team Intellectueel Eigendomsrecht vertellen de experts u hier graag meer over.

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze specialist Margot Span.

Procesrecht

De Rechtspraak heeft besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. De maatregelen duren in eerste instantie tot en met 6 april 2020.

Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtzoekenden. Denk dan aan zaken rond faillissementen, urgente familiezaken (zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstellingen), spoedeisende kortgedingen of zaken waarbij de wettelijke termijnen in gevaar komen.

Bij voorlopige voorzieningen/kort geding/beslagrekesten bepaalt de rechter of de zitting moet doorgaan (alleen in geval van superspoed) of dat deze wordt aangehouden (dan komt er nog geen uitspraak).

Als er een zitting volgt, wordt die bij voorkeur digitaal (via Skype of Facetime) gedaan.

De schriftelijke procedures gaan wel zo veel als mogelijk door.

Afhankelijk van het soort gerecht en zaak biedt de rechterlijke macht inmiddels de optie aan van een schriftelijk pleidooi. Daarmee wordt zoveel mogelijk vertraging voorkomen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze procesrecht advocaat Matthijs Ariëns.

**

Ons toegewijde team bestaat uit ruim 30 specialisten. Köster Advocaten staat u altijd bij, ook in het geval van een crisis. Neem contact met ons op.

Wij helpen u graag!

Deel dit artikel