Home Actueel Archief Kan een opdrachtgever zomaar een contract voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen?

Kan een opdrachtgever zomaar een contract voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen?

Archief
27-07-12

 

Het antwoord is “ja, in principe wel”.

 

Een opdrachtgever kan nagenoeg altijd een overeenkomst van opdracht opzeggen. Ook indien partijen welbewust een overeenkomst hebben gesloten voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld een aantal maanden of jaren) en daarbij geen mogelijkheid tot tussentijdse opzeggingsmogelijkheid hebben opgenomen.

 

Het feit dat een opdrachtnemer zijn/haar werkzaamheden altijd naar behoren heeft uitgevoerd doet aan deze opzegbevoegdheid niet af. Een opdrachtgever hoeft namelijk (enkele uitzonderingen  in het licht van de redelijkheid en billijkheid daargelaten)  geen gegronde reden voor de opzegging te hebben. De opdrachtgever hoeft enkel een redelijke opzegtermijn in acht te nemen.

 

De overeenkomst van opdracht is in de zakelijke dienstverlening een veel voorkomende contractsvorm. Bijna iedere overeenkomst waarbij een opdrachtnemer zich verplicht jegens een opdrachtgever (anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst) werkzaamheden te verrichten is een overeenkomst van opdracht. Denk aan een overeenkomst met een accountant, consultant, makelaar, schoonmaker, ontwerper, reclamebureau, fotograaf, webdesigner, verscheidene freelancers.

 

Er zijn een aantal belangrijke uitzonderingen, waarvan de belangrijkste zijn overeenkomsten waarbij stoffelijk werk tot stand gebracht wordt (bijvoorbeeld voor werkzaamheden in de bouw) en overeenkomsten tot vervoer. Voor die overeenkomsten is specifieke wetgeving geschreven.

 

Opdrachtnemers lijken zich niet bewust van de ruime opzegbevoegdheid van opdrachtgevers. Zeker als partijen hebben afgesproken dat de beloning pas aan het einde van de opdracht behoeft te worden betaald, kan dit leiden tot onaangename situaties en geschillen.

 

Het is daarom raadzaam – ook voor opdrachtgevers – van tevoren vast te leggen of tussentijdse opzegging is toegestaan (bij een professionele opdrachtgever is het toegestaan tussentijdse opzegging uit te sluiten). En zo ja, onder welke voorwaarden, met welke opzegtermijn, alsook wat de gevolgen van tussentijdse opzegging zijn (bijvoorbeeld hoe de tot dan toe verrichte werkzaamheden worden afgerekend).

 

Wilt u advies over (beëindiging van) een samenwerking of uw samenwerking vastleggen in een schriftelijke overeenkomst? Mail dan naar debruijn@kadv.nl.

Deel dit artikel