Home Actueel Vastgoed Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2022

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2022

Vastgoed
27-05-21

Het viel al enige tijd te verwachten, maar Haagse bronnen hebben inmiddels bevestigd dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom wordt uitgesteld. De inwerkingtreding van deze wet was al eerder uitgesteld naar 1 januari 2022, maar ook deze datum blijkt niet haalbaar te zijn. De nieuwe datum van inwerkingtreding is nu vastgesteld op 1 juli 2022.

Waar gaat de Omgevingswet over?

De Omgevingswet heeft betrekking op de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet bevat daarom regels over bijvoorbeeld bouwen, milieu (bodem, water en lucht), natuurbescherming, infrastructuur en cultureel erfgoed. In de nieuwe wet zullen (nagenoeg) alle bestaande wetten over de fysieke leefomgeving in één wet gebundeld worden. Hierdoor gaan omvangrijke wetten zoals de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet milieubeheer (Wmb) en de Wet bodembescherming (Wbb) op de schop. De Omgevingswet zal dan ook naar verwachting grote consequenties hebben voor de Nederlandse vastgoedmarkt.

Wat gaat er met de Omgevingswet veranderen?

Op veel (belangrijke) onderdelen wordt de huidige wet- en regelgeving over de fysieke leefomgeving gewijzigd. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de volgende wijzigingen.

Waarom een geheel nieuwe wet?

Het huidige omgevingsrecht is verdeeld over ongeveer 26 wetten, 60 algemene maatregelen van bestuur en 75 ministeriële regelingen. Deze wet- en regelgeving zijn op organische wijze los van elkaar ontwikkeld. Hierdoor is het omgevingsrecht ingewikkeld en onoverzichtelijk geworden. Met de omgevingswet beoogt de wetgever het omgevingsrecht te vereenvoudigen en meer uniform te maken door (nagenoeg) alle wet- en regelgeving over de fysieke leefomgeving te bundelen in één Omgevingswet, 4 AMvB’s en één ministeriële regelingeving. Het is niet moeilijk om in te zien dat dit een gigantische wetgevingsoperatie is. De Omgevingswet wordt dan ook niet voor niets de grootste wetswijziging sinds de aanpassing van de Grondwet (1848) genoemd.

Kritiek

Er is ook de nodige kritiek op de Omgevingswet gekomen. Zo kunnen omgevingsplannen open normen bevatten waardoor initiatiefnemers mogelijk van onvoldoende zekerheid vooraf hebben. Daarnaast is er kritiek geuit op de gebodsbepalingen die in een omgevingsplan kunnen staan. Het zou te ver strekken als een gemeente aan eigenaren de (dure) verplichting kan opleggen om zonnepanelen op het dak aan te leggen of om de schutting te vervangen voor een heg.

Cursus Omgevingswet

Zoals gezegd zal de Omgevingswet een grote impact hebben op de Nederlandse vastgoedmarkt. De afgelopen jaren zijn met name de Rijksoverheid, provincies en gemeenten aan de slag gegaan om de nieuwe wetgeving te kunnen implementeren. Nu de invoeringsdatum nadert, dienen vastgoedbedrijven en de eigenaren van vastgoed zich op de komst van de Omgevingswet voor te bereiden. Nu de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, is er gelukkig wat meer tijd vrijgekomen voor deze voorbereidingen. Köster Advocaten is graag bereid om deze bedrijven en eigenaren op weg te helpen met de voorbereiding door een basiscursus Omgevingswet aan te bieden. Meer informatie hierover volgt spoedig.

Deel dit artikel