Home Actueel Archief Ingebrekestelling (schriftelijk), doen of niet doen?

Ingebrekestelling (schriftelijk), doen of niet doen?

Archief
27-02-13

Wanneer uw wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt dan doet u er verstandig aan hem in gebreke te stellen. De wet schrijft voor dat deze ingebrekestelling schriftelijk geschiedt, maar wat is tegenwoordig allemaal schriftelijk in het digitale tijdperk waarin wij leven?

 

Ingebrekestelling

Het niet nakomen van verplichtingen is onvoldoende om aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding, die kan bestaan uit bijvoorbeeld het mislopen van (wettelijke) rente. Daarvoor is verzuim vereist, waarvoor in beginsel een ingebrekestelling moet worden verzonden. De ingebrekestelling dient volgens de wet aan drie vereisten te voldoen. Er moet een (1) schriftelijke (2) aanmaning worden verzonden, waarin een (3) redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. Het moge duidelijk zijn dat een brief en een fax voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste, maar wat te denken van het e-mail-, sms- of zelfs WhatsApp-bericht, telt dat ook?

 

E-mail

Wat betreft de e-mail is het antwoord inmiddels in de jurisprudentie gegeven: een e-mail voldoet aan het schriftelijkheidsvereiste in de zin van de wet. Zeker wanneer de e-mail het communicatiemiddel is dat partijen doorgaans hanteren. Hoewel het voor de brief geen vereiste is dat deze aangetekend wordt verzonden, levert dat wel het bewijs van verzending op. Ditzelfde geldt voor de e-mail; met een leesbevestiging toont u aan dat de e-mail door de ontvanger is geopend. De vraag is of dit ook geldt voor het sms of het WhatsApp-bericht.

 

SMS- en WhatsApp-bericht

De rechtbank van Almelo is tot op heden de enige rechtbank geweest die zich moest buigen over de ingebrekestelling per sms. In het specifieke geval oordeelde de rechtbank dat het sms-bericht niet voldeed aan de vereisten van een ingebrekestelling. De rechtbank liet daarbij in het midden op grond waarvan de sms niet kon worden beschouwd als een ingebrekestelling. Daarmee is de vraag of een sms-bericht gelijk kan worden gesteld aan het e-mailbericht onbeantwoord gebleven.

 

Het probleem van een sms- of WhatsApp-bericht is dat de ontvangst niet gegarandeerd is. De ingebrekestelling moet, om zijn werking te hebben, de wederpartij namelijk hebben bereikt. Bij de sms kan dat worden aangetoond door een afleverbericht, bij WhatsApp door het tweede vinkje, maar in beide gevallen blijft het de vraag of de eigenaar van de telefoon het bericht echt heeft bereikt, zodat hij het bericht heeft kunnen lezen. Feit blijft echter dat het bericht ook moet worden aangemerkt als schriftelijk in de zin van de wet. Als de e-mail voldoende schriftelijk is, dan is het verdedigbaar dat een sms- of WhatsApp-bericht hier ook aan voldoet.

 

Kortom:

Wilt u daarom het zekere voor het onzekere nemen, dan doet u er verstandig aan om uw wederpartij per brief of fax in gebreke te stellen. Mocht u een ingebrekestelling overwegen, neemt u dan gerust contact op met mij of een van mijn collega’s van Köster Advocaten N.V.

Deel dit artikel