Home Actueel Archief Ik kan niet ontslagen worden, want ik ben ziek. Toch?

Ik kan niet ontslagen worden, want ik ben ziek. Toch?

Archief
24-08-17

Dit is een veel gehoorde misvatting. Ziekte is een opzegverbod, maar zo’n verbod geldt niet in alle gevallen. Hoe zit het nou precies?

 

In de wet zijn acht ontslaggronden gedefinieerd. De eerste twee betreffen bedrijfseconomische redenen en langdurende ziekte, de overige zijn de meer in de persoon van de werknemer gelegen gronden zoals disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding en verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

 

Indien één van de eerste twee gronden zich voordoet, moet een werkgever een ontslagaanvraag indienen bij UWV WERKbedrijf. Als die aanvraag wordt toegewezen, mag de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. In de overige gevallen is de route voor ontslag een ontbinding – en dus geen opzegging  –  van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

 

Het opzegverbod van ziekte belemmert alleen maar een beëindiging wegens bedrijfseconomische redenen. De term zegt het feitelijk al: opzegverbod. De kantonrechter zegt niet op, maar ontbindt de arbeidsovereenkomst. Bij ontbinding door de kantonrechter zal ziekte hooguit zijdelings een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld als blijkt dat de werkelijke reden waarom een werkgever wil beëindigen gelegen is in de ziekte en niet zozeer in het disfunctioneren of de verstoorde arbeidsverhouding. Het ziek zelf zijn mag niet de reden zijn voor het ontslag. Dit mag alleen als je heel erg vaak ziek bent en het bedrijf hier last van heeft. Een hard verbod tot beëindiging tijdens ziekte op meer in de persoon gelegen gronden is er dus niet.

 

En dan is er nog een beperking van het opzegverbod. Wanneer een werkgever een verzoek bij UWV WERKbedrijf heeft ingediend op grond van bedrijfseconomische redenen en de werknemer meldt zich daarna pas ziek, dan heeft het opzegverbod geen werking meer. Zodra de werkgever van UWV WERKbedrijf toestemming voor opzegging krijgt, kan hij dus ook opzeggen, ongeacht de omstandigheid dat de werknemer op dat moment ziek is.

 

Resumerend staat ziekte dus alleen in de weg aan beëindiging van de arbeidsovereenkomst wanneer een werkgever het dienstverband wil beëindigen op grond van bedrijfseconomische redenen en de ziekte is ontstaan voor het moment dat de werkgever een ontslagaanvraag bij UWV WERKbedrijf heeft ingediend. Verder mag een werkgever gedurende de eerste twee jaar van ziekte niet op grond van die ziekte beëindigen. In alle overige gevallen speelt de ziekte van een werknemer hooguit een beperkte rol.

 

Ik kan niet ontslagen worden, want ik ben ziek? Toch wel!

 

Meer weten

Deel dit artikel