Home Actueel Archief HR en Big Data

HR en Big Data

Archief
31-03-15

NRC Handelsblad publiceerde afgelopen dinsdag (24 maart 2015) een artikel waarin werd aangegeven dat HR afdelingen steeds meer gebruikmaken van analytics en big data om allerlei informatie te verzamelen over personeel.

Het gaat dan om bijvoorbeeld gegevens als: wat voor afspraken staan er in je agenda, hoe vaak leest iemand tijdens een vergadering zijn e-mailberichten, hoeveel is iemand aanwezig of afwezig bij meeting, etc. De geïnterviewde Nielsen (Productmanager van HR Analytics) legt aan de correspondent van het NRC uit, dat zij met deze gegevens analyseren welke factoren samenhangen met goede verkoopresultaten, productiviteit of tevredenheid. Ook kunnen resultaten vergeleken worden met die van andere bedrijven in de branche.

Hoogleraar Big Data aan de universiteit van Amsterdam, Sander Klous, reageert met de ethische vraag: “Mag je een werknemer wel zo dicht op de huid zitten?” Vooralsnog lijkt deze vorm van big data de privacy grenzen te overschrijden.

Nielsen geeft aan dat de data geanonimiseerd wordt en dat de leidinggevenden alleen informatie op groepsniveau kunnen zien. Kunnen we hieruit dan concluderen dat hiermee binnen de grenzen van het privacyrecht wordt gebleven? Het voelt toch alsof je bekeken wordt als je werkgever allerlei gegevens van je verzameld.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bepaalt dat verwerken van persoonsgegevens slechts is toegestaan onder bepaalde voorwaarden, waarvan de belangrijkste is: het hebben van ‘toestemming van de belanghebbende’ (in dit geval van de werknemer).

Maar is er wel daadwerkelijk sprake van verwerken van persoonsgegevens in de zin van de Wbp, nu de gegevens achteraf worden geanonimiseerd en niet op individueel niveau inzichtelijk zijn voor de leidinggevende? Ik zou zeggen: jazeker! De definitie van verwerken omvat namelijk  “elke handeling […] met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bewerken, […]” (artikel 1 Wbp).

Hieruit volgt naar mijn mening dat alleen al het verzamelen van data van personeel valt onder het verwerken van persoonsgegevens. Dit is dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming van het personeel toegestaan, ook niet als de data niet op individueel niveau inzichtelijk is voor de leidinggevende.

Het is tenslotte aan te raden goed na te gaan of de toestemming die uw personeel heeft gegeven ook daadwerkelijk toestemming betreft voor het precies op deze manier gebruikmaken van hun gegevens. Een algemene toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens is namelijk niet voldoende en kan ervoor zorgen dat alsnog de Wbp wordt overtreden.

Mocht u nadere informatie of advies wensen over dit onderwerp of andere privacy- gerelateerde onderwerpen, neem dan contact op met Iris Tuk (tuk@kadv.nl of 023 – 5125025).

 

Deel dit artikel