Home Actueel Archief ‘Hotel discrimineert niet’

‘Hotel discrimineert niet’

Archief
19-06-17

Een man met een Afghaanse achternaam solliciteert bij een hotel, maar wordt afgewezen voor de functie. Wanneer hij een week later onder een Nederlandse achternaam naar dezelfde functie solliciteert, wordt hij uitgenodigd voor een gesprek. Discriminatie, meent de man. Maar het College voor de Rechten van de Mens oordeelt anders.

De afwijzing na de eerste sollicitatiepoging had niets met zijn achternaam te maken, aldus het hotel. Uit de sollicitaties waren twee kandidaten gekozen, die al eerder bij het hotel gewerkt hadden en ervaring hadden met het reserveringssysteem. Volgens de vacaturetekst was deze ervaring een belangrijke pré. Het hotel ging ervan uit dat een van deze twee kandidaten zou worden aangenomen en wees de kandidaten zonder ervaring af, waaronder de man met de Afghaanse achternaam.  

Het College van de Rechten van de Mens oordeelt dat het hotel voldoende heeft aangetoond dat de afwijzing in eerste instantie niets met de afkomst van de man te maken had en daarom niet in strijd met de Algemene Wet gelijke behandeling (AWGB) gehandeld heeft.

Een van de twee beoogde kandidaten werd uiteindelijk toch afgewezen, waarna het hotel te rade ging bij sollicitaties die daarna waren binnengekomen. Daarbij bevond zich de sollicitatie van de Afghaanse man, ditmaal ondertekend met een Nederlandse achternaam. Omdat het bijgevoegde CV exact hetzelfde was als bij de eerste sollicitatie, ontstond het vermoeden dat het hotel ditmaal wel in strijd met de AWGB gehandeld had. De bewijslast dat dit niet het geval is, ligt in dit geval bij het hotel.

Het hotel vertelde dat zij eerst een schifting maken uit een stapel sollicitaties en vervolgens sollicitanten afwijzen. Bij een nieuwe ronde is het te bewerkelijk om de afgewezen sollicitanten nog eens na te lopen en wordt slechts gekozen uit nieuw binnengekomen sollicitaties. Het College vindt dit een aannemelijke verklaring.

De man voerde aan dat ook zijn geslacht een rol gespeeld zou hebben bij de afwijzing. Tijdens het gesprek werd hem verteld dat bij de receptie alleen vrouwen werkten. De manier waarop hem dat verteld werd, deed hem vermoeden dat men ook alleen maar vrouwen wenste. De man moet dit eerst aannemelijk maken. Als hij daarin slaagt, zal het hotel moeten bewijzen dat dit niet zo is. Maar het College oordeelde dat het enkele feit dat gemeld werd dat er alleen vrouwen werkten, onvoldoende is voor een vermoeden dat de man op grond van zijn geslacht werd afgewezen.

Eindoordeel van het College: het hotel heeft noch op grond van afkomst, noch op grond van geslacht gediscrimineerd.

 

Deel dit artikel